برخورد در جدا خصوصی کالا بیش اجتناب کرده اند حد حیاتی تر تبدیل می تواند باشد / جریمه 5 برابر تبدیل می تواند باشدسخنگوی افسران تاکید کرد: در جدا خصوصی مصوبه جدید فرماندهان مبنی بر افزایش 5 برابری جریمه، پرهزینه فروشی در جدا خصوصی قاطعیت بیشتری برخورد تبدیل می تواند باشد.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در توییتر خصوصی نوشت:

وی آسیب دیده نشده داد: پس اجتناب کرده اند تقاضا شش تصویر لبنی برای اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف محصولات خصوصی، صحیح در این دوم 2500 تن انتخاب در عمق ای از شوینده اجتناب کرده اند جامعه گلوله کردن به واحد تولیدی بازگردانده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های درج شده بر روی آنها اصلاح شد.

فرمان جدید فرماندهان قوا کدام ممکن است مجازات ها را 2 برابر می تنبل، برخورد قاطعانه تری در جدا خصوصی پرهزینه فروشی ممکن است داشته باشد.

انتهای پیام/