برخوداری ۳۷۲روستا در فارس از نعمت آب شرب تا پایان امسالایسنا/فارس استاندار فارس گفت: هم اکنون ۴۵ پروژه آبرسانی در قالب پروژه‌های محرومیت زدایی به ۳۷۲ روستا استان در حال اجراست.

محمدهادی ایمانیه استاندار فارس شامگاه چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت در دیدار با مسئول قرارگاه جهاد آبرسانی وزارت نیرو، گفت: در بودجه  سال ۱۴۰۰ موضوع پروژه های محرومیت زدایی مطرح گردید که در چند محور و پروژه از جمله آبرسانی، نوسازی مدارس و خانه های بهداشت و جهاد کشاورزی تعریف شده است.

او عنوان کرد: در این جلسه در ارتباط با پیشرفت فیزیکی پروژه‌هایی که در قالب جهاد آبرسانی در سطح استان فارس در حال انجام است تبادل نظر انجام شد.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از اعتبارات ملی در قالب ۴۵پروژه آبرسانی در نظر گرفته شده که تا پایان سال ۳۷۲ روستا در ۲۰ شهرستان استان هستند از آب آشامیدنی مناسب برخودار شوند.

ایمانیه تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه ها با توجه به شروع از ابتدای سال جاری حدود ۱۱ درصد است که با تلاش بسیج سازندگی و حمایت‌های آبفای فارس تا پایان امسال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

انتهای پیام