برترین های لیگ ملت های والیبال 2022/ اسماعیل نژاد دومین گلزن لیگ ملت هاسراسری پوش والیبال ایران در جدا خصوصی کسب 215 امتیاز شناخته شده چون دومین گلزن لیگ ملت های والیبال 2022 شناخته شد.

به گزارش ایسنا، در نهایت لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۲، گروه‌بندی باقی مانده نیروی کار‌ها خاص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه، آمریکا، لهستان، ایتالیا، ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزیل در گروه‌های اول به شبیه به اندازه ششم قرار گرفتند. نیروی کار ایران نیز در گروه هفتم قرار گرفت. نیروی کار های هلند، آرژانتین، اسلوونی، صربستان، آلمان، چین، بلغارستان، کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا به انجمن در گروه های هشتم به شبیه به اندازه پانزدهم قرار گرفتند.

در نهایت این مسابقات برترین های این مسابقات به رئوس مطالب زیر راه اندازی شد شدند:

بهتر از گلزن

1- نیمیر عبدالعزیز اجتناب کرده اند هلند 247 امتیاز

۲- امین اسماعیل نژاد اجتناب کرده اند ایران ۲۱۵ امتیاز

3- یوجی نیشیدا اجتناب کرده اند ژاپن 201 امتیاز

بهتر از مهاجمان

1- نیمیر عبدالعزیز اجتناب کرده اند هلند 207 امتیاز

این 2- امین اسماعیل نژاد اجتناب کرده اند ایران صد نود امتیاز

3- آرون راسل اجتناب کرده اند آمریکا 162 امتیاز

بهتر از مدافعان

1- گوتسف اجتناب کرده اند بلغارستان

این 2- اسمیت اجتناب کرده اند آمریکا

3- رزنده اجتناب کرده اند برزیل

یازده- مهدی جلوه اجتناب کرده اند ایران

بهتر از سرویس زنانه

1- عبدالعزیز اجتناب کرده اند هلند 30 امتیاز

این 2- نیشیدا اجتناب کرده اند ژاپن 29 امتیاز

3- ایشیکاوا اجتناب کرده اند ژاپن 29 امتیاز

6- میلاد عبادی پور اجتناب کرده اند ایران 18 امتیاز

7- امیرحسین اسفندیار اجتناب کرده اند ایران شانزده امتیاز

بهتر از پاسور

1- رزنده اجتناب کرده اند برزیل

این 2- سیمونه جیانلی اجتناب کرده اند ایتالیا

3- سگانوو اجتناب کرده اند بلغارستان

ده- محمد طاهر وادی اجتناب کرده اند ایران

بهتر از گیرنده

1- دانانی اجتناب کرده اند آرژانتین

۲- آرون راسل اجتناب کرده اند آمریکا

3- پاپ اجتناب کرده اند استرالیا

بهتر از توپ گیر

1- دانانی اجتناب کرده اند آرژانتین

این 2- یاماموتو اجتناب کرده اند ژاپن

3- زنگر اجتناب کرده اند آلمان

انتهای پیام