بخشی از به بازار کار صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی نفر در شهرستان گرمی در جدا خصوصی اجرای ساختار موقعیت ها خانگی


ایسنا/اردبیل رئیس جهاد آموزشی استان اردبیل ذکر شد: در جدا خصوصی اجرای ساختار سراسری بهبود موقعیت ها خانگی در شهرستان گرمی، صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی نفر به بازار کار متصل شده‌اند.

مهران اوچی اردبیلی در اطراف بازدید فرماندار شهرستان گرمی اجتناب کرده اند بازارچه بومی در دسترس بودن محصولات موقعیت ها خانگی در روستای صمدلو این شهرستان افزود: این بازارچه به همت جهاد آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرخانه ساختار سراسری بهبود موقعیت ها خانگی استان اردبیل به مدت خوب هفته برگزار شد.

وی اجتناب کرده اند سند شناسایی 294 نفر اجتناب کرده اند ناخن ها شهرستان گرمی در 5 قلمرو ساختار سراسری بهبود موقعیت ها خانگی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه کرد: در مدت اجرای این ساختار بیش اجتناب کرده اند 200 ساعت توصیه آموزشی توسط پیشران‌های این شهرستان به نامزدها حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 ساعت هم برای آنان خانه‌های آموزشی اجرا گردیده است.

رئیس جهاد آموزشی استان اردبیل در جدا خصوصی از دقیق اینکه اجرای ساختار سراسری بهبود موقعیت ها خانگی اجتناب کرده اند سال 13۹۶ به صورت آزمایشی در ۹ استان در جدا خصوصی قابلیت ۲۰ هزار نفر اجرا گردید، خاطرنشان کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به نتایج باورپذیر این ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن ملاحظه بیش اجتناب کرده اند پیش به موقعیت ها خانگی اجرای این ساختار اجتناب کرده اند سال 1398 برای رشد اقتصاد خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود جایگاه موقعیت ها خانگی در اقتصاد ملت در ۳۱ استان اذیت کردن شد.
اوچی اردبیلی اضافه کرد: ادعا به در این ساختار پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار نفر در درجه ملت صاحب حرفه شوند کدام ممکن است سهم استان اردبیل اجتناب کرده اند این ساختار این 2 هزار نفر است کدام ممکن است نتایج خوش بینانه آن می‌تواند در معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد خانواده‌ها تاثیرگذار باشد.

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه این ساختار در در سرتاسر ملت به کارفرمایی وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی توسط جهاد آموزشی در جاری اجرا می باشد، یکپارچه داد: برای اجرای سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست این ساختار کارگروه آموزشی برای تصور قابلیت‌های استان تشکیل شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تصمیم گیری مقدار این کارگروه، 13 قلمرو قالیباف، تابلوفرش، رودوزی دوره ای، گلیم‌بافی، خیاط لباس، مونتاژ پوشش طبیعی دارویی، مونتاژ زعفران، بسته‌بندی، این سیستم‌نویسی، مترجمی زبان، انیماتور، مونتاژ چرم‌ کف دست‌دوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویراستاری احصا شد.

رئیس جهاد آموزشی استان اردبیل تشریح کرد: بعد اجتناب کرده اند اطلاع‌رسانی‌ها اولین، سند شناسایی استانی در اردبیل اذیت کردن شد کدام ممکن است بالغ بر 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 260 نفر در این ساختار سند شناسایی کرده بودند بعد اجتناب کرده اند این، در جدا خصوصی کمک پیشران‌ها مرحله استعدادسنجی، توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری خانه‌های مهارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی برای اشخاص حقیقی حرفه ای اذیت کردن گردید.

گفتنی است بازارچه بومی در دسترس بودن محصولات موقعیت ها خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری جشنواره گلاب‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرقیات طبیعی به همت جهاد آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرخانه ساختار سراسری بهبود موقعیت ها خانگی استان اردبیل اجتناب کرده اند ۶ الی ۱۲ خردادماه در روستای صمدلو شهرستان گرمی برگزار شد.

اتصال به بازار کار  130 نفر در شهرستان گرمی با اجرای طرح مشاغل خانگی

اتصال به بازار کار  130 نفر در شهرستان گرمی با اجرای طرح مشاغل خانگی

اتصال به بازار کار  130 نفر در شهرستان گرمی با اجرای طرح مشاغل خانگی

انتهای پیام