بخشی اجتناب کرده اند پل میدان امام حسین یزد بعد اجتناب کرده اند سیل نشسته استایسنا/ یزد معاون توافق امور عمرانی استانداری یزد در جدا خصوصی اشاره به اسکان بخشی اجتناب کرده اند پل میدان امام حسین (ع) یزد پس اجتناب کرده اند آبگرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی شده شدن کمیت زیادی آب در حین حرکت اجتناب کرده اند این گذرگاه، ذکر شد: اگرچه زیرگذر پل بلافاصله به راحتی در دسترس است به احتمال بیش از حد خواهد بود. ، گذرگاه موقتا مسدود احتمالاً وجود خواهد داشت.

«محمد جواد ابوالحسینی» در ذکر شد وگو در جدا خصوصی خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پس اجتناب کرده اند بارندگی های بروزترین tp-date در یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری شدن سیلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد آب در 2 طرف بخشی از به پل میدان امام حسین(ع)، در برخی عوامل شاهد فرونشست زیرین هستیم. پل کدام ممکن است آن هم به هدف نبود ساپورت آن 6 متر است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند حفاری باید به هشت متر افزایش یابد، متعاقباً در جاری حاضر روی پل مسدود شده است.

وی افزود: بعد از همه طبق اظهارات متخصصان شهرداری انواع زیادی شمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمعدان برای پشتیبانی صحیح اجتناب کرده اند زیر پل بی نظیر استفاده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً هیچ مشکلی در زیر پل بی نظیر وجود ندارد.

ابوالحسینی خاطرنشان کرد: خوشبختانه زهکشی زیر پل به بازو آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لای کدام ممکن است همچنان ادامه دارد کدام ممکن است به شبیه به اندازه بالا در این میان هر دو کمتر از فردا پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تردد استفاده تبدیل می تواند باشد.

محمد علمدار، سرپرست فنی شهرداری یزد ضمن تایید این ضرر به ایسنا ذکر شد: در جاری حاضر در محل تلاقی سازه پل در جدا خصوصی آلودگی کدام ممکن است دچار نشست شده است در جاری حفاری هستیم کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند کارشناسی انتخاب مقتضی اختصاص داده شده شدن احتمالاً وجود خواهد داشت. مرور.”

انتهای پیام