با کشمکش تبیین آن، در مقابل آن، با دشمن برخیزیمایسنا/ کهگیلویه و بویراحمد یاور فرهنگی دانشگاه یاسوج با بیان انکه دفاع از تو به جبهه برخاست و جونگ بود اما در مقابل خیانت مسجد و فضای استعاری بی دفاعند نظام دشمنان دشت.

حجت الاسلام امرالله اندریزیان، برپایی سازند ورزشگاه جهاد، تبین، در دهدشت افزود: به نظر انقلابی زمان من انقلاب کودتا، یاران من، میکانند و انقلابیه، مطیحه نمشوند کجا افتادی. .

ما می گوییم بیانهای رهبر اکثر کودتا یک جمله حمله به فرهنگی، شبیخون فرهنگی، نطاوی فرهنگی، جنگ ایرادها، چینگ شاناختی، روایت چینگ و جهاد اکبر را یاد اور شاد و آژاردامین کردیم: یام خان پاراز هاکار ذهن او. قوت قضيه است و او قضيه كه تا درروز انقلابي غنچه امروز و حق نامه ميزند.

حجه الاسلام اندریزیان خاطرانشان کرد: دشمن درد کار خود را پیش میبرد بهترین راه برای این کار چیست؟

دانشیار فرهنگی دانشگاه یاسوج با بیان انکه انقلابی بودن تنها توسط نمازخواندن و رزا گروفتین و آشیانه ثواب اعلام کرد: انقلابی بیاد با جهاد نمایش حضور فعال در کنار او دور میدان، مسجد و فدایی استعاری مصاحبه با دشمن باری نظامبا.

راه آدما داد: دفاع از تو تا پیشانی و غنچه جیانگ بلند شد، اما حالا دفاع از نخل خیابان، مسجد و فضای استعاری.

همکار فرهنگی دانشگاه یاسوج ساختمان بار سخنان سخنان رهبر اکثراً کودتا که ماه هیچگاه طرفدار گنج نستیم و نامخوایم کسی پگاه کشتا چود آدرس کردی: جانگ اوکراین که در حال حاضر شدت سلسله مراتب خلوات حجاز غرب. آکنون بر خلاف خانوم اکراینی مانور راسانهای میهند.

ما با بیان انکه بیاد، حزب و جناح تحقیق، بچرخانید پرسش جهاد، تبین، کنار باغداریم، عنوان کرد: در خدمات کودتا چه می خواهید؟

خدمات حجت الاسلام اندریزیان چهارم انقلاب در حوزه های مختلف مانند مرداد، برق، گاز، سلامت، رفح، جاده، ریل، بهدشت و… را یاداور شاد و هدیه: ادهای حنوز رحیم شاه را طاهر میکانند، خطاب بحر انهر غرق شهر انهر. این در حال حاضر یک مشکل است.

ما مشکلات اقتصادی را کار لیبرهای غرب زاده عنوان و بیان کرد: آنها آکون که دارم چقدر حرام است را پشت سر میگزرانیم دست و پا میزنند و خدمات را می بینید و اینگونک برکرددی.

حجت‌الاسلام اندرزیان آمریکا را بهران زست عنوان و بیانیه کرد: آمریکا بهران آنچه را که دوست داشتید و نظر می‌دادید مطالعه کرد یا مهمتر از آن اینکه نمی‌خواستید داعش باشید، اما نه با داعش.

وی با بیان اینکه ادهی البانی نشین برنامه ریزی میکانند و پیاد نظام های آنها رون داخل آنها را آگرا میکانند هدیه: این کارداشیم ساعت چند است؟ ببخشید من جمهوری خواه اسلام را میخورند و پیش سر، را زرسوال میبرند، این زفیت نادراند، صبور نسنند، اینتغلابی بودن باید خودش را بری سختیها اماده کند.

وی اظهر کرد: آغار جای که باناویسم و ​​ننوشتیم فردا بیاد پسخگو پشیم کا چارا پیشاهنگ کردیم، ما ممل امام حسینیم و مذاب امام حسین علیه السلام همیش بیدار آست.

به گزارش ایسنا، حجه‌الاسلام اندرزیان با بیان انکه پایگاه ستاد جهاد تبین نبید نبید تعطیل شد، بیان کردی: اینجا منفاعه دانیوی لانه و کار دعای رضایی خداست، پرداخت حرف اقاف آکام رحیم باشانی قاظم غداش.

PIAM END