همراه خود ادعا به مقیاس عقب علاقه مند به قرنطینه در داخل شانگهای، هزینه نفت برنت به بالای 100 رسید.


شفقنا مقرون به صرفه- هزینه نفت همین الان همراه خود یک مدت کوتاه بهبود در کنار شد.

به گزارش شفقنا، پس به همین دلیل آنکه شانگهای برخی محدودیت‌ها را فقط در مورد کووید-19 به مقیاس عقب داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوپک هشدار داد کدام ممکن است بهبود تأمین برای جبران به مقیاس عقب در دسترس بودن روسیه فراوان نباید باشد، هزینه نفت روز سه‌شنبه بهبود کشف شد.

بهای پیشنهادات آتی نفت برنت همراه خود 2.98 دلار آمریکا هر دو 3.03 شانس بهبود به 101.46 دلار آمریکا در داخل {هر} بشکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وست تگزاس اینترمدیت همراه خود 3 دلار آمریکا هر دو 3.18 شانس بهبود به 97.29 دلار آمریکا در داخل {هر} بشکه رسید. هر کدام قرارداد در داخل روز دوشنبه حدود 4 شانس به مقیاس عقب یافتند.

شانگهای روز دوشنبه معرفی شد کدام ممکن است بیش به همین دلیل 7000 واحد مسکونی پس به همین دلیل گزارش شیوع جدیدترین به مدت زمان 14 روز شناخته شده به عنوان {مناطق} کم تهدید طبقه بندی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آن خواهد شد زمان ادعا کرده است کدام ممکن است کدام مجتمع ها می توانند بازگشایی شوند.

واندانا هاری، تحلیلگر {بازار} نفت اظهار داشت: «{احساسات} {بازار} هم توسط می آید در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم توسط می آید تقاضا مطمئن نیست است. او می رود اظهار داشت کدام ممکن است به مقیاس عقب نسبی قرنطینه ها در داخل شانگهای مقداری به همین دلیل استرس نزولی قابل انتساب به مشکلات فقط در مورد تقاضای نفت چین را به مقیاس عقب اطلاعات است.

در داخل همین جاری، تعدادی از وزرای خارجه روسیه روز دوشنبه گفتند کدام ممکن است اتحادیه اروپا در داخل جاری سازماندهی پیشنهادهایی برای اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم نفتی روسیه در داخل پی {حمله} این ملت به اوکراین است.

با این وجود، {در حال حاضر} توافقی بین اعضا فقط در مورد نفت نپخته روسیه {وجود ندارد}.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد {بازار} در داخل OANDA نوشت: «{بازار} نفت در مخالفت با خوب شوک عظیم در داخل صورت تحریم نشاط روسیه ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تهدید روی {میز} باقی {می ماند}.

او می رود اظهار داشت: “هزینه نفت در داخل همین جا به عنوان یک نتیجه ذخایر زیرین نفت نپخته عصبی احتمالاً خواهد بود، با این وجود قیمت کاهش یافته {گران} نشاط در داخل جاری ارزیابی محدودیت های جدیدترین فقط در مورد ویروس کرونا در داخل چین برای پیشگویی کردن اقدامات تا حد زیادی موجود در بازار هستند.”

بهبود هزینه نفت در داخل روز سه شنبه پس به همین دلیل هشدار گروه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) مبنی بر غیر قابل تصور در دسترس بودن مبادله حدود هفت میلیون بشکه در داخل روز به همین دلیل صادرات نفت روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مایعات به عنوان یک نتیجه تحریم ها صورت گرفت.