باوفا: بهترین است همراه خود روسیه نتیجه نهایی بگیریم/ کشتی برخلاف کشتی آزاد رقبای زیادی دارد.سرمربی کارکنان سراسری کشتی فرنگی کودکان ذکر شد: رفیق {داریم} روسیه در داخل مسابقه بین المللی هم حضور داشته باشد یا نباشد چرا کدام ممکن است همراه خود حضور روس ها نتیجه نهایی ربودن بهترین است.

حمید باوفا در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری {دانشجویان} ایران، دانستن درباره {شرایط} کارکنان سراسری کشتی فرنگی کودکان در مسیر درست حضور در داخل مسابقه قهرمانی آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ذکر شد: پس به همین دلیل مسابقه قهرمانی ملت 2 اردو در داخل شهرستان های زاهدان برپا کردیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمپ های شدید خوبی هستند، جا دارد به همین دلیل مسئولان خدمه کشتی تشکر کنم».

معلم کارکنان سراسری کشتی فرنگی کودکان افزود: بعد به همین دلیل مسابقه قهرمانی ملت در داخل جام تختی نمایندگی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جام تختی نیز 4 کشتی گیر نوجوان به مسابقه بلغارستان اعزام شدند. در داخل شکسته نشده مسابقه قهرمانی قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس جام شاهد در داخل ایران را {داریم}. تمام مشکل ما اینجا است کدام ممکن است گره های شخصی را {در این} مسابقه باز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به ترکیبی بسته شدن برسیم.

وی خاطرنشان کرد: مسابقه قهرمانی در سراسر جهان قزاقستان به همین دلیل 23 به همان اندازه 25 اردیبهشت ماه برگزار می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی 12 خارج از کشور را برای اعزام به این مسابقه به فدراسیون قرار داده کرده ایم. آرزو به {داریم} کشتی گیران تمیز کردن با این مسابقه وزنه برداری بفرستیم کدام ممکن است گره هایی {داریم}. احساس می کنم در داخل برخی اوزان برای فسخ قرارداد نیاز به در داخل مسابقه خارج از کشور حضور داشته باشیم با این وجود در داخل برخی اوزان حضور در داخل مسابقه داخل فراوان است. در داخل اوزان 60، 63، 67، 82 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 97 کیلوگرم منصفانه کشتی گیر به مسابقه قزاقستان {می رود} کدام ممکن است همراه خود اوزان 87 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 130 کیلوگرم {هر} کدام 2 کشتی گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بار 72 کیلوگرم 3 کشتی گیر اعزام می شوند.

باواوا فقط در مورد مسابقه قهرمانی آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه بین المللی در داخل تیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرداد ماه 12 ماه جاری ذکر شد: ویژه به ویژه در داخل وزنه برداری ممکن است بخواهید ترتیب دادن 2 کشتی گیر مراقبت از این 2 مناسبت {داریم}.

معلم کارکنان سراسری کشتی فرنگی کودکان در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر عدم رقبا فوری برای محبوبیت ترکیبی کارکنان سراسری، عنوان کرد: قهرمانی ملت ملاک مقدماتی ما برای ایجاد ترکیبی کارکنان سراسری {بوده است}. این کارکنان همراه خود حضور همه شما مخالفان. در کل اردوها وضعیت امور کشتی گیران رصد می تواند باشد به همین دلیل سوی اکنون نیست حضور در داخل جام تختی، بلغارستان، قهرمانی قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان جام شهید منسوب به محبوبیت یکی از بهترین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گره گشایی به همین دلیل کارکنان سراسری. به همین دلیل بار های مختلف خب شرکت کردن 2 فاصله خارج از کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 فاصله داخل نیاز به برای ما عواقبی داشته باشد یا نباشد. {هر} کشتی گیر مدعی نایب قهرمانی کارکنان سراسری نیاز به {در این} مسابقه خودی نماد دهد. در داخل جام مدیریت در داخل {هر} بار 4 کشتی گیر حضور دارند کدام ممکن است مقابل هم قرار می گیرند. در داخل اوزان انتخاب شده در داخل مسابقه در سراسر جهان به ترکیبی بسته شدن می رسیم.

وی شکسته نشده داد: در داخل اوزان 55 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 77 یکی از آنها در نظر گرفته معیارهای مهمترین ما جام شاهد خواهد بود، احتمالا چرا تخصصی ایجاد می کند مسابقه قهرمانی ملت فینالیست 77 کیلوگرمی دیر به {مراسم} وزنه برداری به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانست کشتی بگیرد به همین دلیل نیاز به کشتی بگیریم. برای ممکن است.” در موجود است برویم. در داخل سایر اوزان کشتی گیران تمیز کردن با مسابقه قزاقستان اعزام می کنیم.

باواوا دانستن درباره پیشگویی کردن شخصی به همین دلیل {نتایج} کارکنان سراسری کشتی فرنگی کودکان در داخل مسابقه قهرمانی آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین المللی ذکر شد: استرس برای نتیجه نهایی گیری روی انجام پیرمردها تاثیر مخربی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} توقعات را نه زیاد نخست ببریم. بعد از همه ما به این 2 مناسبت خواهیم سر خورد به همان اندازه یکی از بهترین نتیجه نهایی را بگیریم. من خواهم کرد به این نفرات به نزدیک شدن کشتی ایران امید زیادی من حتی دارم چون سرشار به همین دلیل توانایی ذاتی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل طرفی کیفیت بالا اعمال می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها در داخل چارچوب ممکن است مشارکت در می تواند باشد، وقتی هر چیز کوچک طبق نرم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار باشد یا نباشد قطعا نتیجه نهایی مورد نیاز خواهد بود، احتمالا. حاصل شود.

معلم کارکنان سراسری کشتی فرنگی بچه ها دانستن درباره غیبت روسیه قهرمان دوران باستان مسابقه بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی {کار} اکنون نیست مدعیان در داخل این دوران ذکر شد: روسیه در داخل دوران باستان 6 مدال طلا خرید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان شد. . ایران نیز در داخل جایگاه دوم قرار گرفت. ما قطعا رفیق {داریم} روسیه هم {در این} تورنمنت نمایندگی تنبل، در نتیجه کشتی بین المللی همراه خود کشورهایی درست مثل روسیه زیباتر می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل طرفی من خواهم کرد به شخصه واقعاً دوست داشتم روس ها هم حضور داشته باشند، چون شیرینی تر است. همراه خود ممکن است دریافت کرد شوید کشتی به ساده در داخل بازو منصفانه هر دو 2 ملت نخواهد بود. یک تعداد زیادی از مکان های بین المللی {در این} زمینه مطالبه گر هستند. نقوسی 12 ماه قبلی ستاره کارکنان سراسری ایران بود با این وجود مقابل کشتی گیر هلندی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند به مدال طلا رسید. اتحادیه اروپا ها هر دو کشورهایی قابل مقایسه با قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همه وقت ستاره های انفرادی در داخل راحت بار داشته اند. مصر هم 2 هر دو 3 کشتی گیر دارد. در داخل کشتی 7 هر دو 8 ملت درست مثل روسیه، ایران، آذربایجان، ترکیه، گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… مدعی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعا {کار} برای نتیجه نهایی ربودن زحمت کش است. با این وجود کارکنان ایران به معنای {واقعی} منصفانه کارکنان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای یکی از بهترین انجام به میدان {می رود}. من خواهم کرد از هر نظرً به زوم کردن رفتار نباید داشته باشم، با این وجود کشتی همراه خود کشتی آزاد شدید کاملاً متفاوت است، اتحادیه اروپا ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک تعداد زیادی از کشورهای اکنون نیست اعلام کردن می کنند.

انتهای پیام