باند دزدان دریایی در بندرلنگ نامنظم شدایسنا/ هرمزگان فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگ اجتناب کرده اند نامنظم شدن باند دزدان دریایی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ امین خسروی در تشریح این خبر اظهار داشت: در جدا خصوصی اطلاعات از دقیق اعضای باندی کدام ممکن است اقدام به خانه شکنی اجتناب کرده اند شناورهای صیادی می کردند توسط مرزبانان منهدم شدند.

وی آسیب دیده نشده داد: این باند ماهی های صید شده اجتناب کرده اند لنج های صیادی را خانه شکنی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد کالا آنها را داشتند. در جدا خصوصی هوشیاری مرزبانان 4 نفر اجتناب کرده اند اعضای این باند دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها مقدار 550 کیلو ماهی پرهزینه قیمت برای ادغام کردن “هور، هامور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخو” این 2 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد میلیون ریال اختراع شد.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگ در جدا خصوصی از دقیق اینکه اجتناب کرده اند این باند عالی فروند هواپیمای شناور را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی تجهیزات پراید اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد، تصدیق شد: ایجاد مال باخته در اصل کار ماموران قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهمان برای سیر سطوح قانونی تهیه مراجع قضایی شدند. اقدام قانونی. استراتژی.

انتهای پیام