بازگشت 6000 پناهجوی سوری به لبنانوزیر امور مهاجرین لبنان اجتناب کرده اند بازگشت شش هزار آواره سوری به کشورشان در روز چهارشنبه خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روسیا الیوم، عصام شرف الدین، وزیر امور پناهندگان لبنان ذکر شد: سه کاروان روز چهارشنبه لبنان را به وضعیت تعطیلات سوریه انصراف می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع پناهجویان برای بازگشت 6000 نفر است کدام ممکن است این کار در 2 مرحله انجام تبدیل می تواند باشد.

میشل عون رئیس جمهور لبنان در 12 اکتبر ذکر شد کدام ممکن است عملیات بازگشت آوارگان سوری اجتناب کرده اند اول هفته آینده اذیت کردن خواهد بود.

انتهای پیام