بازدید بالن به جهان در جدا خصوصی بلیط 200 هزار دلاری


خوب تصویر گردشگری فضایی قصد دارد اجتناب کرده اند سال 2025 در جدا خصوصی پذیرش 200 هزار دلار، مسافران را در جدا خصوصی بالون به حاشیه از جهان ببرد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند دیلی خواستن، Halo Space مستقر در مادرید پروازهای فضایی تجاری در جدا خصوصی کربن صفر را این سیستم ریزی می تنبل. این تصویر قصد دارد مسافران را در جدا خصوصی خوب کپسول کروی براق کدام ممکن است به حداقل خوب بالون متصل است به جهان بفرستد.

این کپسول می‌تواند هشت مسافر به اضافه خوب خلبان را در هر بازدید جابه‌جا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره‌های پانورامیک آن منظره 360 درجه اجتناب کرده اند زیرین را در ارتفاع 25 مایلی (چهل کیلومتری) فراهم می‌کنند.

این تصویر ادعا کردن کرده است کدام ممکن است اولین پرواز آزمایشی خصوصی را در جدا خصوصی الگوی اولین این کپسول فضایی در ماه دسامبر در هند انجام خواهد داد.

آلبرتو کاستریو، سرپرست فنی فضای دهانه می گوید: هدف ما پرتاب موفقیت آمیز کپسول فضایی برای حضور در ارتفاع 35 کیلومتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساس کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم آن است.

در این استراتژی، الگوریتم‌های شبیه‌سازی پرواز را تأیید می‌کنیم، ارتباط بین کپسول را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط مدیریت پرواز را آزمایش می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این صدها سطح داده را اجتناب کرده اند حسگرهای نصب شده روی کپسول ترکیب کردن‌آوری می‌کنیم.

Halo Space ادعا کردن کردن می تنبل کدام ممکن است کپسول های این تصویر با منافذ و پوست تخلیه دی اکسید کربن به جهان می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستدار تنظیم زیست ترین انتخاب برای سفرهای فضایی تجاری هستند. پس اجتناب کرده اند انجام آزمایشات موفقیت آمیز، این تصویر پروازهای تجاری خصوصی را در سال 2025 اذیت کردن خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه قصد دارد پایگاه های فضایی خصوصی را در 4 قاره تحمیل تنبل.

اجتناب کرده اند سال 2029، در مجموع چهارصد بازدید کاری در جدا خصوصی 3000 مسافر در سال در جدا خصوصی قیمتی بین صد هزار به شبیه به اندازه 200000 یورو برای هر بلیط انجام تبدیل می تواند.

این تصویر ادعا کردن کردن می تنبل کدام ممکن است مشتریان می توانند 4 به شبیه به اندازه شش ساعت به منحنی زیرین ظاهر شد کنند.

سفر بالن به فضا با بلیط 200 هزار دلاری

کارلوس میرا، سرپرست اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسس HaloSpace، ذکر شد: “از طریق 12 ماه قبلی، ما در جدا خصوصی بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی تخصص ترین تصویر ها در صنعت هوافضا برای استفاده اجتناب کرده اند فناوری تصویر دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن فعلی کار کرده ایم.

الگوی اولین HaloSpace در هفته سوم دسامبر در تأسیسات بالن مؤسسه تحقیقات بنیادی تاتا در حیدرآباد هند پرتاب احتمالاً وجود خواهد داشت.

الگوی اولین به ارتفاع به سختی بیش اجتناب کرده اند 20 غیر مستقیم (35 کیلومتر) در استراتوسفر (لایه دوم جو زیرین) بازدید می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 6 ساعت در آنجا باقی می ماند.

سفر بالن به فضا با بلیط 200 هزار دلاری

دومین پرواز آزمایشی این کپسول فضایی در جاری حاضر برای بالا سه ماهه اول سال 2023 در اسپانیا این سیستم ریزی شده است. تصاویر مفهومی این تصویر قالب هایی خیلی شبیه الگوی هایی اجتناب کرده اند Space Perspective مستقر در فلوریدا را تصویر می دهد.

انتهای پیام