{بازار} محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه نشاط/سوخت در داخل اروپا را بررسی اجمالی کنید


شفق قطبی مقرون به صرفه – هزینه سوخت همه چیز دوباره در داخل اروپا بهبود کشف شد.

به گزارش سرویس تفسیر می کند شفقنا، هزینه نفت در داخل پیشنهادات جدیدترین بیش به دلیل 5 شانس بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه نفت برنت به بیش به دلیل 120 دلار آمریکا در داخل {هر} بشکه رسید. به نظر می رسد مانند است کار کردن مهمترین این {حرکت}، مشکلات تا حد زیادی در داخل در دسترس بودن به دلیل دریای سیاه باشد یا نباشد. پایانه کنسرسیوم جاده لوله دریای خزر در داخل سواحل دریا روسیه در نتیجه خسارات قابل انتساب به بدی هوای جدیدترین، حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل را متوقف کرده است. پیش بینی می‌رود این اختلال عملکرد هفته‌ها یکپارچه داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات را 1 میلیون بشکه در داخل روز به مقیاس عقب دهد. این ایستگاه نفت را به دلیل قزاقستان صادر می تنبل کدام ممکن است توسط جاده لوله به ایستگاه می رسد.

این انبوه به خوانایی در داخل زمان بدی برای {بازار} نفت اتفاق می افتد، بازاری کدام ممکن است {در حال حاضر} در نتیجه تحریم های نفتی روسیه همراه خود تنگناهای بزرگی مواجه است.

فینال آمار EIA نمایشگاه ها کدام ممکن است ذخایر نفت نپخته اقتصادی ایالات متحده آمریکا در داخل هفته قبلی 2.51 میلیون بشکه به مقیاس عقب کشف شد، اگرچه ذخایر عمومی نفت نپخته همراه خود احتساب بیانیه مطبوعاتی SPR، 6.7 میلیون بشکه به مقیاس عقب کشف شد. به مقیاس عقب ذخایر {عمدتا}ً در نتیجه بهبود صادرات بود تخصصی ایجاد می کند اندازه هفته 908000 بشکه در داخل روز پیشرفت کرد.

علاوه بر این این، هزینه استفاده از به دلیل پالایشگاه به 277000 بشکه در داخل روز بهبود کشف شد.

با این وجود، ذخایر نفت نپخته کوشینگ 1.24 میلیون بشکه بهبود کشف شد. این دومین هفته ای است کدام ممکن است ذخایر انبار در داخل وسط عرضه وست تگزاس اینترمدیت در داخل جاری {افزایش است}، متعاقباً ممکن است به طور اضافی در میان مشکلات با توجه به زمین مخازن را به مقیاس عقب دهد. کالا پالایش شده به سازماندهی 2.95 میلیون بشکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2.07 میلیون بشکه به مقیاس عقب یافتند، در نتیجه ذخایر به مقیاس عقب کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت تقطیر به مقیاس عقب کشف شد.

دیروز، {بازار} سوخت خالص اروپا بیش به دلیل 18 شانس بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه ها برای مدت زمان کوتاهی به بیش به دلیل 130 یورو در داخل {هر} مگاوات ساعت رسید. کاتالیزور این امر اعلامیه مبنی بر اینکه روسیه به دلیل کل شما کشورهایی کدام ممکن است «غیر دلپذیر» می‌داند را ملزم می‌تنبل به همان اندازه برای سوخت به روبل صنوبر کنند. این با توجه به گردش سوخت به اروپا صدق می تنبل، نزدیک به اینکه اتحادیه اروپا شناخته شده به عنوان “غیر دلپذیر” طبقه بندی می تواند. به نظر می رسد مانند است این اقدام تلاشی برای حمایت به دلیل روبل است کدام ممکن است به دلیل زمان اعمال تحریم ها آزار و اذیت {بوده است}. با این وجود، این {حرکت} باعث راه اندازی ابهامات زیادی خارج از آن سوخت می تواند.

طبق قراردادها، تحمیل ممکن است خوب دردسر باشد یا نباشد بجز امکان ای برای صنوبر به روبل وجود داشته باشد یا نباشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی از مشتریان ecu از قبلً ادعا کرده اند کدام ممکن است به صنوبر یورو یکپارچه خواهند داد، در نتیجه قراردادهای آنها خواهند شد چنین تغییری را پیشگویی کردن {نمی کند}. با این وجود، اگر روسیه بر صنوبر روبل اصرار تنبل، احتمالاً سایر فاز‌های هماهنگی، معادل مدت زمان آن قرار است، همه چیز دوباره مورد مذاکره قرار می‌گیرد.

مسئله اکنون نیست اینجا است کدام ممکن است علی رغم این واقعیت که مصرف کننده غیر مستقیم به صنوبر به روبل باشد یا نباشد، در نتیجه تحریم های اعمال شده بر متعدد به دلیل موسسه مالی های روسیه، این امر ممکن است خوب قابل توجه دردسر باشد یا نباشد. بدیهی است کدام ممکن است عدم آرامش خاطر با توجه به نحوه امتحان کردن این نشان می دهد که هزینه های ecu احتمالاً به خوبی حمایت می شوند.

کمیسیون اروپا (EC) نیز دیروز پیشنهادهایی اطمینان از در دسترس بودن فراوان سوخت خالص در داخل زمستان فراهم کردن کرد. کمیسیون اروپا هدایت می تنبل کدام ممکن است ذخایر سوخت به همان اندازه اول نوامبر کمتر از 80 شانس پر شود. سپس این هزینه در داخل 12 ماه های بعد به 90 شانس خواهد رسید. ممکن است حتی {اهداف} میانی در کل فصل تزریق وجود می تواند داشته باشد کدام ممکن است اپراتورهای ذخیره سازی نیاز به به آنها خواهند شد بازو یابند. علاوه بر این این، کمیسیون اروپا خوب گواهینامه ها مجبور اخیر برای کل شما اپراتورهای ذخیره سازی هدایت می تنبل. این ممکن است خوب تهدید تداخل خارج از کشور را در داخل آنچه شناخته شده به عنوان زیرساخت مهم طبقه بندی می تواند به مقیاس عقب دهد. اپراتورهای با بیرون مجوز نیاز به مدیریت تأسیسات ذخیره سازی سوخت در داخل اتحادیه اروپا را رها کنند. در داخل مواردی کدام ممکن است چنین انتقالی مورد نیاز باشد یا نباشد، اپراتور “غرامت عادلانه” را به قدرت ذخیره سازی بدست آمده می تنبل.

منبع مفید: ING Group