بارش باران در داخل خیابان زنجان / تهدید سیل همراه خود مسئلهایسنا/ زنجان کارشناس پیشگویی کردن اداره کل شما هواشناسی استان زنجان اظهار داشت: به همین دلیل همین الان شاهد بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل برخی اشیا سیلابی شدن مسیل ها خواهیم بود.

حسین سلطانی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، در داخل خصوص وضعیت امور جوی استان اظهار داشت: همین الان شاهد بارش ظریف باران در داخل استان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل فردا سامانه سرزنده بارشی در داخل استان سخت می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان خواهیم بود. شاهد بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن در داخل استان هستیم.

این کارشناس در داخل چسبیدن به مقوله ای اینکه احتمالات بارش تگرگ ممکن است وجود داشته باشد اظهار داشت: احتمالات آبگرفتگی معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگرفتگی معابر انتظار می رود است. بارش ها به همان اندازه روز پنجشنبه مداوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی بارندگی {در این} سامانه روز سه شنبه خواهد بود، احتمالا.

سلطانی اظهار داشت: احتمالات بارش برف در داخل ارتفاعات ممکن است وجود داشته باشد. به همین دلیل روز چهارشنبه شاهد به مقیاس عقب دما در داخل استان خواهیم بود. به ساکنان به شدت توصیه می شود به عنوان یک نتیجه احتمالات رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن به همین دلیل تردد در داخل {حاشیه} رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیل ها خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خارج از درب حضور داشته باشند.

کارشناس پیشگویی کردن اداره کل شما هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: در مورد احتمالات بارش برف در داخل خیابان های کوهستانی، ساکنان به همین دلیل تردد بی معنی در داخل محورهای کوهستانی خودداری کنند.

انتهای پیام