این کسی است که اولین عکس های تقویت کننده برای COVID • Wellness Captain را دریافت می کند


این کسی است که اولین عکس های تقویت کننده را برای COVID 1 دریافت می کند

اگرچه بیشتر و بیشتر آمریکایی ها واکسن SOVID-19 دریافت می کنند ، ظهور انواع جدید SARS-KOV-2 و موارد متعدد عفونت های جدید موضوع جدیدی را برای بحث به ارمغان آورده است: نیاز به تقویت.

چه زمانی مردم این عکسهای تقویت کننده را دریافت خواهند کرد و مهمتر اینکه چه کسی آنها را دریافت خواهد کرد؟ مشابه ورود واکسیناسیون ، احتمالاً تقویت کننده هایی بر اساس یک سیستم سازمان یافته ارائه می شود ، که ابتدا آسیب پذیرترین گروه ها دریافت می کنند.

ادامه مطلب را بخوانید تا در مورد عکس های تقویت کننده ، چه زمانی خودتان انتظار داشته باشید و مقامات در مورد ضرورت آنها چه می گویند.

1234567891011 »دیدگاهتان را بنویسید