اینفوگرافی/ بروزترین tp-date گل های قبلی تاریخی جام جهانی


اینفوگرافی/ جدیدترین گل های تاریخ جام جهانی

کارمندان سراسری ایران در جام جهانی 2022 در دومین اوقات فراغت خصوصی مقابل ولز در جدا خصوصی نتیجه این 2 بر صفر پیروز شد. این برد جدا از لقب بهتر از برد قبلی تاریخی جام جهانی ایران، رکورد خاصی را نیز به پرونده رساند. 2 گل ایران کدام ممکن است در وقت اضافه وارد دروازه ولز شد در فهرست “فینال گل های قبلی تاریخی جام جهانی” قرار گرفت. در این دوران اجتناب کرده اند جام جهانی 2 گل تولید عکس به پرونده رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صدر این لیست قرار گرفت کدام ممکن است در این اینفوگرافیک تبصره می کنید.

گرافیک: پدرام آقایی

اینفوگرافی/ جدیدترین گل های تاریخ جام جهانی