اینستاگرام اکانت بهادری جهرمی را مسدود کردمشاور سخنگوی افسران در جدا خصوصی تکذیب ادعای هک صفحه اینستاگرام بهادری جهرمی اجتناب کرده اند مسدود شدن آن خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود قائدی در توییتر خصوصی نوشت:

«اکانت اینستاگرام سخنگوی افسران کدام ممکن است در جریان محدودیت‌های بروزترین tp-date غیرفعال شده بود، توسط حامیان آزادی از محسوس مسدود شد.

ادعای هک شدن صفحه اینستاگرام علی بهادری جهرمی کدام ممکن است توسط رسانه های جامد آشکار شده کذب است.

انتهای پیام