ایران هم نفتش را به پول نقد سراسری می فروشد؟


شفقنا مقرون به صرفه- آگاه می تواند باشد کدام ممکن است ایران مطمئناً سریع راهی که در آن روسیه را طی خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت شخصی را با پول نقد سراسری به تخلیه خواهد رساند.

این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است ایران سریع به دلیل روسیه در داخل تخلیه نفت پیروی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با رها کردن دلار آمریکا، تخلیه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین تمیز کردن با ریال تحریک کردن تدریجی. صدا زدن؛ مربوط به روبل، قطعا ارزش آن را دارد ریال نیز ادعا به به طلا بستگی داشته باشد یا نباشد.

دارایی ها حاد آگاه می گویند ایران نیاز دارد سریع قیمت جایگزین ای بین ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا تصمیم گیری تدریجی کدام ممکن است خریداران نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین تمیز کردن با بیشترین استفاده را ببرید ریال یا طلا ترغیب تدریجی. این انتخاب ایران در واقع می تواند ضربه یکی دیگر به دلار آمریکا آمریکا باشد یا نباشد.

اواخر ماه قبلی، روسیه انتخاب شخصی را در بازار نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین شخصی به روبل یا طلا معرفی شد. موسسه مالی مرکزی روسیه نیز معرفی شد کدام ممکن است به دلیل 28 مارس قطعا ارزش آن را دارد روبل به طلا بستگی می تواند داشته باشد. بر مقدمه گزارش موسسه مالی مرکزی روسیه، قطعا ارزش آن را دارد 5000 روبل برابر با عالی خوب و دنج است.

صدا زدن؛ ایران نیز قطعا ارزش آن را دارد ریال را به طلا تکیه کن می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهد این قطعا ارزش آن را دارد‌گذاری را زیبا‌تر به دلیل دلار آمریکا به سمت طلا تدریجی.

ایران {اطلاع رسانی} به خریداران نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین شخصی را {در این} زمینه تحریک کردن کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند یکی در میان این خریداران است. در گذشته به دلیل سرنگونی 2 رئیس جمهور زودتر آمریکا، دونالد ترامپ، ایران توانست به دلیل عربستان سعودی شناخته شده به عنوان عجیب ترین صادرکننده نفت هند پیشی بگیرد.

ایران نیاز دارند احیای قراردادهای اقتصادی با هند بر مقدمه پول نقد سراسری روپیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریال است. ایران {مدتی} است در داخل جاری مذاکره با طرف هندی است.

دارایی ها حاد آگاه می گویند کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین هند نزدیک به چنین توافقاتی تردیدی ندارد.

عالی منبع مفید حاد آگاه به دلیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین هند می گوید: NO دهلی نو بار این ایده ها را لطیف می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پیشنهادات اقتصادی به روپیه ریال مزایای بزرگ پولی زیادی دارد، با این وجود نیاز به پاسخ آمریکا را نیز در داخل تذکر گرفت. ایالات متحده آمریکا {در حال حاضر} به دلیل هماهنگی ما با روسیه آزرده است.