اکسل ویتسل شاگرد سیمئونه در اتلتیکو مادرید شدهافبک بلژیکی بروسیا دورتموند پس اجتناب کرده اند جدایی اجتناب کرده اند این کارمندان رسما راهی اتلتیکو مادرید شد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند اسپورت، اتلتیکو مادرید در فصل نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات تابستانی عملیات خصوصی را اذیت کردن کرد.

این از تجهیزات گلف اسپانیایی رسما در جدا خصوصی اکسل ویتسل هافبک بلژیکی بوروسیا دورتموند قرارداد امضا کرد به شبیه به اندازه این تصویر کننده ماهر فصل زمان بیش از حد در لالیگا اوقات فراغت تدریجی.

اتلتیکو مادرید فصل پر نوسانی را در جدا خصوصی دیگو سیمئونه تخصص کرد. هرچند در تابستان خبرهای زیادی اجتناب کرده اند احتمال استعفای این معلم شنیده می شد در جدا خصوصی این جاری او در این کارمندان ماندنی ممکن است.

بدیهی است قابل ارزیابی با شاهد تغییرات زیادی در اتلتیکو مادرید باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب این کارمندان همچنان برای رقبا در جدا خصوصی بارسلونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئال مادرید آسیب دیده نشده بالقوه است داشته باشد.

انتهای پیام