اکبرپور: استقلال به احتمالات ۹۹ شانس قهرمان لیگ برتر استخوب پیشکسوت گروه {فوتبال} استقلال می‌گوید اگر مشکلی برای آبی‌پوشان پایتخت پیش نیاید، می‌توانند عنوان قهرمانی رقبا‌های لیگ برتر را به بازو بیاورند.

علیرضا اکبرپور، پیشکسوت گروه {فوتبال} استقلال در داخل اظهار داشت‌وگو با ایسنا، دانستن درباره {شرایط} این روزهای آبی‌پوشان پایتخت اظهار کرد: استقلال {در این} فصل {کار} شخصی را  به خوبی تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ۶ {امتیاز} شکاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون باخت در داخل صدر جدول رقبا‌های لیگ برتر قرار گرفته است. این آرم به دلیل توانایی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقف این گروه برای قهرمانی است. {در حال حاضر} ۶ تفریحی تا نوک لیگ که هنوز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی‌ها نیاز به {در این} ۶ fidgeting با تمام وجود شخصی تفریحی کنند تا به برسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مورد نیاز را بگیرند تا {کار} به با این وجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال خودش نیاز به وضعیت امور {کار} شخصی را مطمئن تنبل.

او می رود دانستن درباره {شرایط} روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی استقلال پس به دلیل {حذف} به دلیل جام حذفی خاطرنشان کرد:‌ استقلال در داخل جام حذفی می‌خواست قهرمان شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰ {دقیقه} مقابل نساجی {حمله} کرد تا به گل برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیاقت این را داشت تا دریافت کرد تفریحی شود. داوری هم {در این} تفریحی مقداری مسئله داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی به ضربات پنالتی کشیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام نتیجه نهایی به نفع استقلال رقم نخورد. به طور معمول {فوتبال} هم همه وقت قرار نباید باشد نتایجش به نفع خوب گروه به رقم بخورد. استقلال {نباید} به قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام حذفی در نظر گرفته شده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به تمرکزش را روی ۶ تفریحی باقی مانده لیگ برتر بگذارد. قرار نباید باشد با خوب باخت در داخل جام  حذفی، لیگ برتر را به دلیل بازو بدهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها هم نیاز به نشاط مورد نیاز را مراقبت از رقبا‌های لیگ برتر بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال کنار هم قرار دادن {است تا} قهرمانی لیگ برتر را به بازو بیاورد.

این پیشکسوت گروه {فوتبال} استقلال در داخل {پاسخ به} این پرس و جو تخصصی ایجاد می کند ۶ تفریحی باقی مانده رقبا‌های لیگ برتر گیمرها چه نکاتی را نیاز به روند تذکر شخصی قرار دهد؟ تاکید کرد: تفکرات فرهاد مجیدی این {بوده است} کدام ممکن است اول گل نخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی ساخته است کدام ممکن است گل نمی‌خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجمانی دارد کدام ممکن است می‌توانند برای استقلال گلزنی کنند. به همین است کدام ممکن است استقلال کم‌ترین گل خورده را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به فعلی شکست نخورده است. از نظر من استقلال با همین توسعه هم پیش خواهد سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند به دلیل گلی کدام ممکن است به ثمر رسانده است، حفاظت تنبل تا نتیجه نهایی روند تذکر تمیز کردن با بازو بیاورد. {در این} ۶ تفریحی هم در نظر گرفته شده نمی‌کنم فرهاد مجیدی بخواهد راحت شخصی را عوض تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این تکنیک پیش می‌رود مگر این کدام ممکن است {شرایط} خاصی در داخل پایین پیش بیاید تا گروه بخواهد رویکرد شخصی را در داخل آن قرار است تفریحی تنظیم دهد.

اکبرپور در داخل {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چقدر به قهرمانی استقلال امیدوار هستید؟ اظهار داشت: استقلال تا الان در داخل صدر جدول حضور داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از آنها در نظر گرفته مدعیان قهرمانی است. از نظر من ۹۹ شانس استقلال قهرمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب شانس هم به با این وجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات {حاشیه}‌ای درمورد می‌شود کدام ممکن است بخواهند با آن قرار است استقلال را متوقف کنند.

انتهای پیام