او از بیمارستان خواست تا شوهرش “کووید -19” را با ایورمکتین درمان کند. قاضی گفت نه.
یک پرستار از شوهرش به دلیل داروی کرم شکایت کرد که برخی از افراد در ماه های اخیر برای درمان یا پیشگیری از کووید -19 استفاده می کردند. یک قاضی در لوئیزویل با صدور حکمی شدید که در آن افراد برای تبلیغ مواد مخدر به اینترنت دعوت شده بودند ، این درخواست را رد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید