اوپک پلاس نتوانست مونتاژ نفت خصوصی را نیم میلیارد بشکه افزایش دهداوپک پلاس بیش اجتناب کرده اند نیم میلیارد بشکه اجتناب کرده اند امتحان شده خصوصی برای در دسترس بودن نفت به بازارهای جهانی عقب مانده است کدام ممکن است این اولویت ها را با اشاره به بالقوه این گروه برای تحمیل تعادل دسترس در بازار افزایش می دهد.

به گزارش ایسنا، در ماه می 2020، اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش برای کاهش مونتاژ تاریخی اطمینان حاصل شود کدام ممکن است تحمیل تعادل دسترس در بازار جهانی نفت توافق کردند. بر مقدمه آمار کمیته فنی مشترک اوپک + اجتناب کرده اند آن زمان، این گروه در مجموع 562 میلیون بشکه نفت کمتر اجتناب کرده اند درجه توافق شده مونتاژ کرده است.

الحاق اوپک پلاس به توافق محدودیت در دسترس بودن در ماه می به ۲۵۶ سهم افزایش کشف شد، روزی کدام ممکن است اعضای این گروه ۲.۷ میلیون بشکه در روز خرس سقف توافق شده مونتاژ کردند.

ماه هاست کدام ممکن است این گروه امتحان شده می تدریجی کمیت مونتاژ وعده داده شده را به بازار برساند در جدا خصوصی این جاری برخی اجتناب کرده اند اعضای اوپک پلاس به انگیزه بودجه ناکافی در میادین جدید نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال در مونتاژ در جدا خصوصی مشکلات زیادی مواجه شدند.

قابلیت مونتاژ مازاد به اعضای غول پیکر اوپک + درست مثل عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی محدود است، در جدا خصوصی این جاری قابلیت مونتاژ مازاد آنها قابل انجام است خرس الشعاع تحریم های غرب علیه صادرات نفت روسیه قرار گیرد. در جدا خصوصی این جاری اکنون تردیدهای از حداکثر با اشاره به میزان در دسترس بودن اوپک پلاس موجود است.

به گزارش بلومبرگ، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هفته قبلی در جدا با اجلاس گروه 7 به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا ذکر شد: شیخ محمد بن زاید، تحت سلطه امارات متحده عربی ذکر شد کدام ممکن است عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی به یکدیگر نزدیک هستند. کمتر از قابلیت مونتاژ نفت مونتاژ می تدریجی. سهیل المزروعی، وزیر توانایی امارات متحده عربی در پاسخ به این اظهارات ذکر شد: کشورش نزدیک به کمتر از قابلیت مونتاژ خصوصی بر مقدمه سهمیه 3 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 168 هزار بشکه در روز بر مقدمه توافق اوپک پلاس، نفت مونتاژ می تدریجی.

اوپک پلاس هفته قبلی افزایش این سیستم ریزی شده مونتاژ نفت در ماه اوت را به میزان 648000 بشکه در روز تایید کرد، در جدا خصوصی این جاری اجتناب کرده اند صحبت با اشاره به محافظت های نفتی پس اجتناب کرده اند سپتامبر خودداری کرد.

انتهای پیام