اولویت اجتناب کرده اند تهیه جهانی غلات در جدا خصوصی خروج روسیه اجتناب کرده اند توافقنامه صادراتدر جدا خصوصی خروج روسیه اجتناب کرده اند توافقنامه صادراتی دریای سیاه، قیمت گندم 5.5 سهم افزایش کشف شد.

ایده ها آتی گندم در شیکاگو صحیح در این دوم (دوشنبه) بیش اجتناب کرده اند 5 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرت بیش اجتناب کرده اند 2 سهم افزایش کشف شد از خروج روسیه اجتناب کرده اند توافقنامه صادرات دریای سیاه اولویت ها را با توجه به تهیه جهانی غلات افزایش داد.

سرزنده ترین قرارداد گندم در هیئت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا شیکاگو (CBOT) در جدا خصوصی جهش 5.5 درصدی به هشت.هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 دلار در هر بشل رسید، پس اجتناب کرده اند آنکه پیش اجتناب کرده اند این به بالاترین رقم هشت.نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه دلار در هر بشل رسیده بود.

روز شنبه، مسکو مشارکت خصوصی در پیمان دریای سیاه را در پاسخ به حمله ها پهپادهای اوکراینی به روسیه به حالت افتادگی درآورد. کیف ذکر شد روسیه برای خروج اجتناب کرده اند توافق بهانه می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن ذکر شد کدام ممکن است ملت وعده های غذایی را به سلاح اصلاح می تدریجی.

گروه ملل، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ادعا کردن کردند کدام ممکن است در روز دوشنبه برای عالی قرارداد صادرات غلات در جدا خصوصی قالب ترانزیت شانزده کشتی فشار می آورند.

به گزارش رویترز، بازارهای غلات نسبت به تحولات تهاجم هشت ماهه مسکو به اوکراین ظریف بوده اند، از این 2 ملت اجتناب کرده اند بهتر از تامین کنندگان گندم در سیاره هستند.

انتهای پیام