اهواز همچنان آلوده ترین کلان شهر است/ هوای پاک تبریز تنفس کنیدبه گزارش گروه ایمنی تنظیم زیست، اهواز در امروز (۹ مرداد) آلودگی هوا را در حد ناسالم برای همه تخصص کرده است. تبریزی ها هم هوای پاکی تنفس می کنند.

به گزارش ایسنا، بر ایده داده ها حاضر شده اجتناب کرده اند سوی وسط سراسری هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب اقلیم گروه ایمنی تنظیم زیست اجتناب کرده اند استاندارد هوای هشت کلان شهر ملت، شاخص آلودگی هوای در امروز اهواز کمتر اجتناب کرده اند این 2.5 میکرون در جدا خصوصی معمول 166 است. آلوده ترین کلان شهر ملت، در خوب واحد مجوز ناسالم برای همه قرار دارد. .

پس اجتناب کرده اند آن استاندارد هوای 2 کلانشهر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرج در جدا خصوصی حضور در 143 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 102 در شرایط ناسالم برای گروه های ظریف قرار دارد. افراد این 2 کلانشهر آلودگی هوا را در جدا خصوصی شاخص آلاینده ازن تنفس کرده اند.

افراد 4 کلانشهر شیراز، اصفهان، مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراک در جدا خصوصی حضور در اعداد هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5، 70، شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب هوای قابل قبولی را تخصص کرده اند کدام ممکن است شاخص آلاینده این هوای جذاب در این 4 کلانشهر ذرات معلق کمتر اجتناب کرده اند این 2.5 میکرون است.

تبریزی ها در جدا خصوصی حضور در عدد چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب جفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی شاخص آلودگی ذرات معلق کمتر اجتناب کرده اند این 2.5 میکرون هوای پاک تنفس کرده اند.

به گزارش ایسنا، شاخص استاندارد هوا (AQI) به 5 دسته بی نظیر برداشتن تبدیل می تواند باشد. بر ایده این برداشتن‌بندی، اجتناب کرده اند صفر به شبیه به اندازه 50 هوای پاک، اجتناب کرده اند پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب به شبیه به اندازه 100 هوای باورپذیر (مفید) هر دو متوسط، اجتناب کرده اند 101 به شبیه به اندازه صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه ناسالم برای گروه‌های ظریف، اجتناب کرده اند 151 به شبیه به اندازه 200 ناسالم برای همه گروه‌ها. ، اجتناب کرده اند 201 به شبیه به اندازه 300 هوا “a باشکوه ناسالم” را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند 301 به شبیه به اندازه پانصد شرایط کیفی هوا “آسیب رسان” است.

انتهای پیام