انواع قربانیان کرونایی در گیلان تدریجی استایسنا/گیلان سخنگوی علوم پزشکی گیلان ذکر شد: انواع بستری‌های کرونا در گیلان طی ده دیروز اجتناب کرده اند پنجاه نفر فراتر نرفته است.

دکتر در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، فردین محرابیان در جدا خصوصی اشاره به انواع تدریجی قربانیان کرونایی بستری در استان گیلان ذکر شد: بیماری کرونا در گیلان رو به کاهش است در جدا خصوصی این جاری این بیماری همچنان در محله موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هدف است روزانه شاهد بستری شدن اشخاص حقیقی مبتلا در بیمارستان هستیم.

وی افزود: از آن به بعد است صحبت می کنیم در جدا خصوصی پذیرش 25 شخص مبتلا جدید کرونایی، اکنون 50 شخص مبتلا کرونایی در بیمارستان گیلان داریم.

سخنگوی دانشکده علوم پزشکی گیلان در جدا خصوصی اشاره به بستری شدن سه نفر در بخش‌های ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت‌های ویژه، تصریح کرد: انواع قربانیان بدحال به هشت نفر رسیده است.

محرابیان علاوه بر این اجتناب کرده اند ترخیص 22 شخص مبتلا افزایش یافته کرونا از آن به بعد است صحبت می کنیم خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جدا خصوصی همکاری خوشایند ساکنان گیلانی در انجام مراحل واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت دستورالعمل های بهداشتی، امیدواریم بلافاصله بیماری کرونا در استان مجلل گیلان برطرف شود.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی همچنان منصفانه اصل از حداکثر است، خاطرنشان کرد: در آستانه فصل خنک سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال شیوع سایر بیماری های تنفسی به ویژه آنفولانزا در جدا با این کرونا هستیم.

انتهای پیام