انتقاد شمشیرباز زن ایران اجتناب کرده اند مسئولان بازی البرز: نمی دانند من می توانم به قونیه می روم!نیروی کار سراسری شمشیربازی سابر ایران ذکر شد: اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان استان البرز حتی نمی داند ورزشکارانش به مسابقات کشورهای اسلامی می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس جای من می توانم باشد ناراحت تبدیل می تواند باشد.

پریمه برزگر در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی از محسوس اینکه اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان استان البرز اطلاعی اجتناب کرده اند اعزام این ورزشکار به ورزشی های کشورهای اسلامی در قونیه ندارد، اظهار کرد: در جاری جدا هم توصیه سازی برای ورزشی های آسیایی بودم کدام ممکن است ورزشی ها به تعویق افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن به تعویق افتادم. در راه مسابقات جهانی بودم کدام ممکن است هیئت شمشیربازی استان البرز در جدا خصوصی وجود اطلاع اجتناب کرده اند این موضوع، این موضوع را به اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان البرز منتقل نکرد. حتی الان هم باورم نمی شود کدام ممکن است هفته قبلی کدام ممکن است به نیروی کار گفتم به مسابقات می روم هیچ اطلاعاتی با اشاره به اعزام من می توانم به مسابقات کشورهای اسلامی ندادند. هیچ حمایتی اجتناب کرده اند هیئت شمشیربازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان البرز نگرفتم. هیئت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات شهرهای مختلف در قبلی اجتناب کرده اند اعزام ورزشکاران خصوصی به ورزشی ها اجتناب کرده اند آنها حمایت می کردند در جدا خصوصی این جاری در استان من می توانم این اتفاق نیفتاد.

برزگر در خصوص اینکه در تهران بازی می تنبل، ذکر شد: سه سال است کدام ممکن است پا به سالن شمشیربازی کرج نگذاشته ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تهران بازی می کنم. ده سال است کدام ممکن است تنها ورزشکاری هستم کدام ممکن است برای این استان مدال شمشیربازی انفرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی کسب کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گلایه را دارم کدام ممکن است اجتناب کرده اند اعزام تنها ورزشکارشان اطلاعی ندارند. هفته قبلی وقتی به هیئت مدیره اطلاع دادم کدام ممکن است به ورزشی‌ها می‌روم، بحث‌های مکرری را مطرح کردند. نمیدونم چرا بايد اون برد بازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقا بايد اون برد چیکار میکنن؟

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است سعی می تنبل این ملاحظه روی عملکردش در ورزشی های کشورهای اسلامی تاثیر نگذارد. وی تاکید کرد: من می توانم همه وقت رفتار دارم تنها به مسابقه بروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیایم. به مسابقات جهانی رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه ام 88 پله به شبیه به اندازه حد زیادی بالا خورد. خدا را شکر ورزشی خوبی انجام دادم در جدا خصوصی این جاری آنها اجتناب کرده اند آن مسابقه خبر نداشتند. برای ورزشی های کشورهای اسلامی کدام ممکن است کاروان اجتناب کرده اند ایران می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی ورزشکاران اعزامی خاص است، خواه هر دو 9 بالقوه است ندانند کدام ممکن است من می توانم اعزام می شوم؟

وی افزود: ده سال است کدام ممکن است نیروی کار شمشیربازی خوبی نداریم. حتی من می توانم هر روز برای بازی به تهران می رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برمی گشتم، در جدا خصوصی این جاری نمی خواستم برای استان عکس ورزشی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر ماندم، شاید شرایط به شبیه به اندازه حد زیادی شود، در جدا خصوصی این جاری اگر در جدا خصوصی این موضوع مواجه شود، دل هر ورزشکاری آسیب دیده تبدیل می تواند باشد. ده سال است کدام ممکن است به تنهایی برای استان کار کرده ام. در مسابقات کشوری من می توانم به تنهایی نیروی کار را به فینال هدایت می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج به راحتی در دسترس است است، در جدا خصوصی این جاری همچنان غفلت می بینم. من می توانم چهارشنبه به ورزشی‌ها می‌روم، در جدا خصوصی این جاری نمی‌دانند حتی ورزشکار دارند. من می توانم در جاهلیت می روم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام ممکن است جای من می توانم باشد ناراحت تبدیل می تواند باشد.

برزگر دانستن درباره آمادگی خصوصی ذکر شد: در جدا خصوصی تمریناتی کدام ممکن است گذرانده ایم شرایط خوشایند است در جدا خصوصی این جاری حریفان ما روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر هستند. تصویر کننده نیروی کار آذربایجان در مسابقات قاهره دوم جهان شد. نیروی کار الجزایر خوب تصویر کننده فرانسوی دارد. یکی اجتناب کرده اند بازیکنان ازبکستان جزو شانزده تصویر کننده المپیکی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای دقیق عبارت هستند کار آسانی در ورزشی های کشورهای اسلامی نداریم در جدا خصوصی این جاری تمام امتحان شده خصوصی را می کنیم.

انتهای پیام