انتقاد استاندار به دلیل در دسترس بودن نان بی‌کیفیت بالا در داخل برخی نانوایی‌های سمنانایسنا/سمنان استاندار سمنان به دلیل کیفیت بالا زیرین نان در داخل برخی نانوایی‌های استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصا قلب استان انتقاد کرد.

سید محمد رضا هاشمی ، در داخل ششمین مونتاژ ستاد تغییر {بازار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر معنی در دسترس بودن مایحتاج پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای ابتدایی در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ با شناخت به دلیل حضور بزرگ افراد استان در داخل راهپیمایی روز جهان قدس اظهار کرد: افراد به دلیل کیفیت بالا نان تولیدی در داخل برخی نانوایی‌های قلب استان‌ گلایه مندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا نیاز به اقدام اجباری {در این} خصوص پایان یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت شدید تر تعیین کنید گیرد.

استاندار سمنان افزود: با هدف به تغییر {بازار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت هزینه ها در سراسر ۶ ماهه دوم 12 ماه قبلی ، دوره ها ستاد تغییر {بازار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر معنی meting out کالاهای ابتدایی استان بصورت هفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک برگزار شد.

وی نزدیک به {تعطیلات} عید سعید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای پس به دلیل آن خواهد شد عنوان کرد: پیش‌سوراخ بینی می‌شود کدام ممکن است موج دوم {تعطیلات} امسال را {در این} ایام‌ جلو داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا نیاز دارد تا اقدامات اجباری در داخل خصوص تامین کالاهای می خواست {بازار} تدارک دیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص اهتمام اجباری به مشارکت در رسد.‌

استاندار سمنان نزدیک به گزارش ها چاپ شده شده مردم در داخل خصوص عدم وجود شکر در داخل برخی {مناطق} ژاپنی استان ذکر شد: مسئولان گروه غله را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمت استان اقدامات لارم در داخل خصوص تامین شکر می خواست استان را به مشارکت در رسانند.‌

وی اضافه کرد: نزدیک به تذکر مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان {بازار} ، این یک ضرورت است تا به دلیل هم اینک نسبت به تامین تخم‌ خروس می خواست استان در داخل ایام‌ جلو اقدام گردد.‌

هاشمی در داخل چسبیدن با انتقاد به دلیل در دسترس بودن نان بی کیفیت بالا در داخل برخی نانوایی های کلان شهر سمنان اظهار کرد: افراد سمنان به دلیل کیفیت بالا نان تولیدی در داخل برخی نانوایی های قلب استان‌ گلایه مندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا نیاز به اقدام اجباری {در این} خصوص پایان یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت شدید تر تعیین کنید گیرد.

استاندار سمنان به دبیر ستاد تغییر {بازار} استان اصل داد چنانچه تا این مرحله مصوبه ای به دلیل مصوبات ستاد تغییر {بازار} استان در داخل 12 ماه قبلی دولت نشده است، توضیحات عدم اجرای مصوبه به‌صورت {شفاف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب ارایه شود.‌

وی در طولانی مدت به دلیل کارگروه اقدام ستاد تغییر {بازار} خواست تا به‌منظور نظارت از واقعی بر توسعه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر {بازار} استان، این {کار} گروه دوره ها تمیز کردن با‌صورت بی طرفانه برگزار تدریجی.‌

 انتهای پیام