حساب کردن پیشرفت طلا همچنان قدرتمند است


شفق قطبی ارزان – طلا در داخل حدود 1920 دلار آمریکا در داخل {هر} {اونس} قیمت کاهش یافته شد.

به گزارش گرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میش ارزان ما، در موضوع اینکه موضع تهاجمی فدرال {رزرو} آمریکا در داخل قبال پوشش های مالی هزینه ها را {محدود} می تنبل، هزینه طلا درست در این لحظه صبح یک مدت کوتاه کاهش یافته است است. با این وجود، {در حالی که} مبارزه در داخل اوکراین هیچ سیگنال ای به همین دلیل به مقیاس عقب آرم نمی دهد، حمایت طلا همچنان در داخل جاری {افزایش است}.

این هفته، 16 تحلیلگر وال استریت در داخل Kitko Gold نمایندگی کردند. 9 تحلیلگر قابل مقایسه با 56 شانس نیازمند بهبود هزینه طلا در داخل هفته بلند مدت شدند. 4 تحلیلگر قابل مقایسه با 25 شانس نسبت به طلا به مقیاس عقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3 تحلیلگر قابل مقایسه با 19 شانس نسبت به هزینه طلا بی طرفانه بوده اند.

{احساسات} در موضوع پیشرفت طلا همچنان صعودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشه باید انتظار گزارش ها مبارزه بیشتری باشیم، با این وجود تثبیت طلا {در این} هفته بالای 1900 دلار آمریکا ممکن است به طور اضافی سطح عطف جدیدی برای طلا باشد یا نباشد.