امتحان شده نیروی کار سراسری پاراکانوس مرتب شده جام جهانی پرتغالیکی اجتناب کرده اند سراسری پوشان پاراکانو در جدا خصوصی خاص اینکه ماموریت بعدی خصوصی پس اجتناب کرده اند تعویق اوقات فراغت های پاراآسیایی چین حضور در مسابقات جهانی پرتغال است، ذکر شد: در جدا خصوصی آمادگی بالایی کدام ممکن است دارم، در صورت اعزام توجه انداز زیادی دارم. برای کسب مدال در جام جهانی.”

اسلام جهدی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: دهمین مرحله اردوی تدارکاتی نیروی کار سراسری پارا کانو برای تصویر در مسابقات قهرمانی جهان پرتغال در دریاچه آزادی اجتناب کرده اند فردا دوشنبه ده مردادماه برگزار تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده هستم به شبیه به اندازه در جدا خصوصی این نیروی کار دیدار کنم. شرایط تصویر در جدا خصوصی حمایت فدراسیون خرد کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته سراسری پارالمپیک. در این مسابقات اجتناب کرده اند من می توانم حمایت کنید.

وی خاص کرد: مرتب شده این مسابقات اجتناب کرده اند 2 هفته پیش بر اندیشه تذکر سرمربی نیروی کار سراسری خرد کردن این سیستم تمرینات اصلاح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه حد زیادی با توجه به مسافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت است به شبیه به اندازه بتوانیم به این مسابقات در جدا خصوصی آمادگی بالا بعد از همه در جاری حاضر شرایط آمادگی خوبی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنم در صورت اعزام بهتر از عملکردم را در پرتغال انجام دهم.

یکی اجتناب کرده اند سراسری پوشان پاراکانو کسب اطلاعات در مورد تکنیک های تمرینی خصوصی ذکر شد: پس اجتناب کرده اند بازگشت اجتناب کرده اند مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند، تمریناتم را به شبیه به اندازه در جاری حاضر برداشتن نکرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی 5 نوبت صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تهران تمرینات آبی، قدرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنسازی انجام می دهم. بعدازظهر جزو 3 نیروی کار برتر آسیا باشیم. اکنون آمادگی جسمانی ام به گونه ای است کدام ممکن است توجه انداز زیادی برای کسب مدال در مسابقات جهانی دارم.

وی در نهایت افزود: مسابقات قهرمانی جهان پرتغال فینال رویداد پاراکانو در سال جاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب مدال در این مسابقات برای من می توانم a باشکوه ضروری است به شبیه به اندازه بتوانیم در جدا خصوصی روحیه بالا برای اوقات فراغت های پاراآسیایی هانگژو چین جدا هم توصیه شویم. مهرماه سال آینده برگزار تبدیل می تواند.

انتهای پیام