امتحان شده بانوی تیرانداز در جدا خصوصی کمان ایران برای کسب مدال در کشورهای اسلامییکی اجتناب کرده اند اعضای نیروی کار سراسری بانوان اظهار داشت: در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه برای اولین بار در اوقات فراغت های کشورهای اسلامی تصویر می کنم، سعی می کنم در این مسابقات مدال های شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی را کسب کنم.

راحله فارسی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در تصمیم گیری مقدار انجام خصوصی در جام جهانی کره جنوبی اظهار کرد: در این رقبا ها به هدف ترتیب در قوانینی به نتایج مطلوبی انگشت پیدا نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی پیش نرفتیم. در مرحله حذفی می خواستیم به معنای دقیق عبارت هستند در کره جنوبی در جدا خصوصی شناختی کدام ممکن است اجتناب کرده اند حریفان به انگشت آوردیم، حضور در جدا خصوصی انگیزه به شبیه به اندازه حد زیادی در اوقات فراغت های کشورهای اسلامی تخصص خوبی بود.

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است چقدر مرتب شده اوقات فراغت های کشورهای اسلامی آمادگی دارید، اظهار داشت: در جدا خصوصی آمادگی خوبی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند جام جهانی کره جنوبی اختراع کردم، آرزو می کنم در هر سه رشته انفرادی، تیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختلط در کشورهای اسلامی تصویر کنم. اوقات فراغت ها.” مدال می گیرم به معنای دقیق عبارت هستند شرایط روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر است در جدا خصوصی این جاری برای حضور در هدفم هر کاری می کنم.

فارسی آسیب دیده نشده داد: امسال توانستم رکورد ایران را در صفحه بحث بانوان جابجا کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انگیزه ام را به شبیه به اندازه حد زیادی کرد به شبیه به اندازه در جدا خصوصی این سیستم ریزی به شبیه به اندازه حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفمندتر در جهت درگاه حرکت کنم به شبیه به اندازه در نوک بتوانم در مسابقات انجام a باشکوه خوبی داشته باشم.

وی در نهایت دانستن درباره این سیستم آینده خصوصی اظهار داشت: در جاری حاضر کانون اصلی بی نظیر ممکن است روی اوقات فراغت های کشورهای اسلامی است به شبیه به اندازه در اولین حضورم بهتر از نتایج بالقوه را کسب کنم.

انتهای پیام/