الگوی برداری وبا توسط مسافران عراقی در مرز شلمچهایسنا/ خوزستان معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان در جدا خصوصی تاکید بر رعایت بهداشت برای جلوگیری اجتناب کرده اند پیدایش محراب، دانستن درباره الگوی برداری اظهار داشت: در جدا خصوصی ملاحظه به شیوع بیماری وبا در سلیمانیه عراق، اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی دارای علائم بیماری الگوی برداری تبدیل می تواند باشد. بیماری هر دو کسانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مرز سلیمانیه در مرز شلمچه وارد می شوند. .

دکتر عبدالله خانزاده در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به وضعیت بهداشتی آب در جنوب غرب خوزستان، اظهار کرد: ریزش ها روزانه بازرسی تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت ناپایدار لوله هر دو صفر شدن کلر باقی مانده در آب، ضرر به گروه اطلاع رسانی تبدیل می تواند باشد. افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب.

وی افزود: در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه در صورت شکستگی لوله می توان آب شرب را در جدا خصوصی فاضلاب ترکیب کردن کرد، سریعاً گزارش برای تعمیر ضرر ادعا کردن تبدیل می تواند باشد.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان اظهار داشت: در جاری حاضر در فصل از گرما حق قدم زدن می بریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های روده ای شایع ترین بیماری در خوزستان است در جدا خصوصی این جاری امسال گزارشی اجتناب کرده اند ابتلا به وبا نداشته ایم.

خواننده زاده تصریح کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به شیوع بیماری وبا در سلیمانیه عراق، اطلاع رسانی های اجباری اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی دارای علائم بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو افرادی کدام ممکن است در مرز شلمچه وارد مرز سلیمانیه می شوند الگوی برداری شده در جدا خصوصی این جاری تاکنون مورد مثبتی نداشته ایم. .

وی در جدا خصوصی اشاره به اهمیت رعایت آب، وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت شخص خاص برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری التور، اظهار داشت: اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های روده ای اجتناب کرده اند طریق آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی منتقل تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت شخص خاص را رعایت نمی کنند.

انتهای پیام