النهضه تونس: اجتناب کرده اند زمان روی کار برخورد با شدن قیس سعید، “تردید با اشاره به دوره ای سازی روابط” در جدا خصوصی اسرائیل تکرار شده است.جنبش النهضه تونس ادعا کردن کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان روی کار برخورد با شدن رئیس جمهور این ملت “تردیدها با اشاره به دوره ای سازی روابط در جدا خصوصی اسرائیل” تکرار شده است.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک، جنبش النهضه تونس در ادعا ای ادعا کردن کرد: ما انصافاً جایگزین دوره ای سازی روابط در جدا خصوصی اشغالگران غاصب اسراییلی اجتناب کرده اند جمله خوب و دنج شدن شخصیت آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به آنها خیلی شبیه با اقلیم قبلی هستیم. دیدار مصر در شرم الشیخ اتفاق افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز در جدا خصوصی اظهارات برخی دیپلمات هایی کدام ممکن است گستاخانه خواهان دوره ای سازی روابط در جدا خصوصی اسرائیل هستند موافق نیستیم.

در این ادعا آمده است: تردیدها با اشاره به دوره ای سازی روابط اجتناب کرده اند زمان کودتای ژوئیه 2021 تکرار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر می دهد کدام ممکن است مانترا “دوره ای سازی خیانت غول پیکر است” شعاری پوچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچ است.

قیس سعید در 25 جولای 2021 اقدامات a باشکوه ای اجتناب کرده اند جمله انحلال شورای قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب دیده نشده مبانی اساسی جدید انجام داد.

در ویدئویی کدام ممکن است اخیرا در توییتر آشکار شده است، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجلا بودن رمضان، نخست‌وزیر تونس، در جاری لبخند زدن به یکدیگر در منصفانه واحد گفتگوی مختصر دیده می‌شوند.

مشتریان جامعه های اجتماعی این کار با هم را شناخته شده چون منصفانه “مکالمه دوره ای سازی بلافاصله” اجتناب کرده اند طریق منصفانه عکس صحیح شناخته شده چون بخشی اجتناب کرده اند منصفانه کنوانسیون آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای بومی دلیل برای دادن کردند، در جدا خصوصی این جاری گفتند کدام ممکن است مکالمه بین این 2 تنها تعدادی از ثانیه به اندازه انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن تعارفاتی نیز بود.

برخی تولید عکس اجتناب کرده اند تحلیلگران از نزدیک به این ویدئو پاسخ تصویر دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گفتگو را «دوره ای سازی روابط تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی» دلیل برای دادن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید عکس آن را شرم آور دانستند.

تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی روابط صحیح ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران تونس همواره مخالفت خصوصی را در جدا خصوصی دوره ای سازی روابط در جدا خصوصی تل آویو ادعا کردن کرده اند.

پس اجتناب کرده اند اینکه مراکش حدود 2 سال پیش توافقنامه دوره ای سازی روابط در جدا خصوصی اسرائیل را بر اندیشه توافق ابراهیم امضا کرد، تونس ادعا کردن کرد کدام ممکن است قصد ندارد روابط دیپلماتیک صحیح در جدا خصوصی رژیم صهیونیستی برقرار تنبل.

قیس سعید، رئیس جمهور تونس در 19 می 2021، برقراری روابط در جدا خصوصی رژیم صهیونیستی را “خیانت” دلیل برای دادن کرد. وی افزود: ضرر حال یهودیان نیست، اما در جدا با این این ضرر صهیونیسم است کدام ممکن است تمایل دارد والدین فلسطین را نابود تنبل، انکار حق فلسطین “خیانت غول پیکر” است.

انتهای پیام