الفیاض: الحشد الشعبی اجتناب کرده اند مبانی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اطاعت می تنبل.رئیس گروه حشد الشعبی عراق ادعا کرد کدام ممکن است این گروه عالی نهاد ارتش است کدام ممکن است مبانی خصوصی را اجتناب کرده اند فرمانده کل نیروهای دفاعی عراق خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، فالح الفیاض در جشنواره سالگردی کدام ممکن است به رویداد ششمین سالگرد بیانیه سوگند خورده سردار جاسم شبر برگزار شد، در سخنانی اظهار کرد: حشدالشعبی عالی گروه ارتش است کدام ممکن است مطیع مبانی فرمانده است. رئیس نیروهای مسلح عراق

وی افزود: خون شهدا بالاترین میزان اخلاص را تصویر می دهد کدام ممکن است به دفاع کردن الحشد الشعبی کمک کرد. ما بیانیه سوگند خورده سردار ابومهدی المهندی را فراموش نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا تصویر دهنده عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی عراق هستند.

فالح الفیاض خاطرنشان کرد: کشتی در جدا خصوصی تروریسم یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ها برای اجتناب کرده اند بین برداشتن بقایای گروه تروریستی داعش یکپارچه دارد.

انتهای پیام