البرزی ها در تاسوعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشورا خون بیشتری اهدا کردندایسنا/ البرز مدیرکل تغییر خون البرز اجتناب کرده اند افزایش 22 درصدی خونگیری در روزهای تاسوعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشورا خبر داد.

سید محمد میری در ذکر شد وگو در جدا خصوصی خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: انواع اهدای خون در تاسوعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشورای حسینی امسال 721 واحد بوده کدام ممکن است نسبت به روزهای خیلی شبیه سال قبلی 22 نسبت افزایش داشته است.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه قالب نذر خون در نهایت دهه اول محرم به بالا نمی رسد، ذکر شد: نذورات خون به شبیه به اندازه بالا ماه صفر یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهداکنندگان می توانند در این مدت در جدا خصوصی برای توصیه پایگاه ها نذورات خصوصی را تیز کردن کنند. استان.

این پاسخگو برای ذکر شد: در جدا خصوصی ملاحظه به خواستن همیشگی قربانیان به خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های حیاتبخش آن، اجتناب کرده اند ساکنان تقاضا تبدیل می تواند باشد در همه روزهای سال در جدا خصوصی اهدای خون آگاهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولانه به قربانیان کمک کنند.

انتهای پیام