افسران سیزدهم، شجاعانه برای عادلانه سازی یارانه ها وارد میدان شده استایسنا/البرز مشاور برتر افسران در استان البرز در جدا خصوصی اشاره به از ملزومات جراحی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه سازی یارانه‌ها، اظهار داشت: قیمت نان سنتی اصلاح نمی‌تنبل.

به گزارش ایسنا، مجتبی عبداللهی روز شنبه ۲۴ اردیبهشت در نشست در جدا خصوصی اصحاب رسانه در جدا خصوصی موضوع اعلان بخشی در خصوص عادلانه سازی یارانه ها در جدا خصوصی از دقیق اینکه طی تعدادی از ماه بازی خصوصی در استان البرز به این نتیجه رسیده‌ایم کدام ممکن است در جدا خصوصی ملاحظه به تکنیک البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعدادهای حال می‌توان به موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود کف دست پیدا کشف شد، اظهار کرد: در جدا خصوصی امتحان شده افسران سیزدهم قادر خواهیم بود امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات استان را تعمیر کنیم.

وی در جدا خصوصی تاکید بر اینکه خیلی اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودها در استان قابل تعمیر است، عنوان کرد: در مباحثی همچون حقابه استان، ضعیف ۱۱ هزار گروه درس، حوزه خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ انرژی الکتریکی، جاده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود‌ها، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامپروری در جدا خصوصی مشکلاتی مواجه هستیم کدام ممکن است در جدا خصوصی موقعیت‌آفرینی اصحاب رسانه می‌توان اصلی امتیازات را در همین تعدادی از سال آینده برطرف کنیم.

استاندار البرز در جدا خصوصی از دقیق اینکه هر گونه انتقادات را پذیرا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی داریم تعمیر مشکلات را در دستورکار قرار دهیم، اظهار کرد: همین الان در جدا خصوصی دگردیسی در مباحث مالی مواجه هستیم کدام ممکن است a باشکوه حائز اهمیت است.

وی در جدا خصوصی تاکید بر اینکه این قالب در جدا خصوصی شجاعت، اقتدار، بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی از دقیق افسران سیزدهم به مرحله اجرا رسیده است، افزود: مقرر شد مونتاژ، بودجه درگیر شدن به مسیر صحیح حرکت کنید صحیح دگردیسی مالی صورت گیرد، اصلاحات عمیق در حوزه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیت، اصلاحات عمیق در بودجه افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out یارانه‌ها مدنظر افسران قرار گرفته است.

عبداللهی تصریح کرد: سالانه ۱۳ میلیون تن گندمی کدام ممکن است قابلیت اصلاح به آرد شدن دارد در ملت خوردن می‌شود. اجتناب کرده اند این آمار ۱۱ میلیون تن در نانوایی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ میلیون تن در صنعت همچون مونتاژ ماکارونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان‌های کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا گیر خوردن می‌شود.

قیمت نان اصلاح نمی‌تنبل

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه در سال‌های قبلی گندم اجتناب کرده اند کشاورز کیلویی 5 هزار تومان خریداری می‌شد، تصریح کرد: در ملت حدود 5 میلیون تن گندم مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷.۵ میلیون تن واردات انجام می‌شود. در این میان خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث خالص نیز باعث کاهش درجه تولیدات ایران ملت می‌شود.

استاندار البرز یکپارچه داد: ۷۰ سهم دانه‌های روغنی در روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکراین مونتاژ می‌شود علاوه بر این ۳۰ سهم گندم جهان نیز در همین 2 ملت است کدام ممکن است نبرد بروزترین tp-date موجب گرانی‌های این حوزه شده است.

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه اخیراً آرد کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان خریداری شده است، افزود: افسران همین گندم را حدود ۶,۵۰۰ تومان یعنی خوب هفدهم قیمت تمام شده می‌فروخت؛ همین الان افسران قصد دارد گندم را کیلویی ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان خریداری تنبل، در جدا خصوصی احتساب سایر ارزش‌ها برای اصلاح گندم به آرد، برای ریاست جمهوری هر کیلو آرد ۱۶ هزار تومان تمام می‌شود.

عبداللهی در جدا خصوصی از دقیق اینکه مقرر شد قیمت نان اصلاح نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان با درجه محدودیت در جدا خصوصی شبیه به نرخ زودتر در دسترس بودن شود، یکپارچه داد: مابه برتری نرخ نان به جیب نانوا می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حاضر سوبسید به وارد کننده جلوگیری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد به نفع نانوایان سنتی خواهد بود.

تدابیر ویژه برای به جاماندگان یارانه

وی در جدا خصوصی اشاره به واریز یارانه‌ها برای تخفیف با والدین، اظهار داشت: به جاماندگان یارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو افرادی کدام ممکن است به هر دلیلی اجتناب کرده اند اکتسابی یارانه عقب مانده‌اند برای مرغ، تخم مرغ، روغن، شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتقات آن یارانه تخصیص داده می‌شود.

استاندار البرز در جدا خصوصی از دقیق اینکه جدا از اصلاح نرخ‌های مصوب شده، هیچ نهادی اجازه پرهزینه کردن اقلام را ندارد، تصریح کرد: 4 هزار تن مرغ خوب و دنج خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منجمد نگهداری شده است؛ در شرایطی کدام ممکن است مرغ کم به همین جا رسید این مرغ منجمد به بازار در دسترس بودن می‌شود.

وی یکپارچه داد: حدود ۲۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانه داریم کدام ممکن است خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجمد در جدا در جدا خصوصی هم dishing out می‌شود. شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج وارداتی نیز در جدا خصوصی قیمت ۱۲ به شبیه به اندازه ۱۸ هزار تومان در دسترس بودن می‌شود.

استاندار البرز در جدا خصوصی از دقیق اینکه گروه نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعزیرات در جدا خصوصی کادر ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند سایر قابلیت‌ها، بازار در دسترس بودن را مدیریت می‌تنبل، اظهار داشت: شهرداری تعهد مدیریت قیمت صیفی جات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه جات را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته‌ای 2 بار قیمت گذاری می‌تنبل.

۳ سهم اجتناب کرده اند گندم ملت در البرز مونتاژ می‌شود

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه شهرداری باید ۲۰ به شبیه به اندازه ۳۰ کانکس در شهر کرج راه‌اندازی تنبل به شبیه به اندازه میوه‌های ترتیب بازاری به کالا برسد، تصریح کرد: در جدا خصوصی تحمیل چنین شرایطی به وضعیت ثابتی خواهیم رسید.

عبداللهی در جدا خصوصی اشاره به مونتاژ ۴۳ هزار تن گندم در البرز، خاطرنشان کرد: این میزان مونتاژ حدوداً خوردن ۴۰ روز استان است، به معنای دقیق عبارت هستند سه سهم گندم ملت در البرز مونتاژ می‌شود؛ اجتناب کرده اند طرفی این گندم تولیدی جزو باکیفیت‌ترین گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرد ملت به شمار می‌رود.

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه بخش اعظمی اجتناب کرده اند بودجه ملت صرف صنوبر یارانه‌ها می‌شد، اظهار کرد: طی سال قبلی هشت میلیارد دلار celeb برای صنوبر یارانه در تذکر گرفته شده شده بود کدام ممکن است بالا سال حدود ۱۵.۶ میلیارد دلار صنوبر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش کرد این آمار 2 برابر شد.

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه کسب نان اجتناب کرده اند طریق مقوا الکترونیک در زنجان به صورت پایلوت در جاری اجرا است، اظهار داشت: حدود 2 ماه تولید عکس اجرای قالب ویژه کسب نان اجتناب کرده اند طریق مقوا الکترونیک در البرز نیز اجرایی احتمالاً وجود خواهد داشت.

انتهای پیام