افزایش مراجعات سرپایی، زنگ خطری است مبنی بر مقدمه مجدد کرونا در استان مرکزی


ایسنا / مرکزی رئیس دانشکده علوم پزشکی اراک ذکر شد: افزایش مراجعات سرپایی قربانیان تحت تأثیر کووید-۱۹ زنگ خطری برای بازگشت کرونا به استان مرکزی است.

دکتر سید محمد جمالیان در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به اینکه آمارهای کرونا در روزهای بروزترین tp-date حاکی اجتناب کرده اند افزایش انواع قربانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی ها در عوامل مختلف ملت است، اظهار کرد: همچنان شاهد افزایش نزدیک به پانزده درصدی آمار هستیم. قربانیان سرپایی کرونا در استان اگرچه خوشبختانه تغییری در الگو قربانیان بستری در بیمارستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار فوتی ها تبصره نشده است.

وی در جدا خصوصی اشاره به کاهش دیدنی میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان مرکزی ذکر شد: در جدا خصوصی وجود افزایش انواع قربانیان به کرونا در محله، متاسفانه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ماسک در استان به کمتر اجتناب کرده اند 5 نسبت رسیده است.

رئیس علوم پزشکی اراک در آسیب دیده نشده در جدا خصوصی تاکید بر تاکید وزارت بهداشت بر تزریق دوز یادآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت ضوابط بهداشتی، افزود: میزان مراجعه اشخاص حقیقی اکتسابی کننده نوبت سوم واکسن a باشکوه کم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون حدود پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 نفر بوده است. نسبت اجتناب کرده اند استان دوز واکسن اکتسابی نکرده است. ثالثاً، اگرچه این مقدار باید افزایش یابد به شبیه به اندازه زنجیره تغییر برداشتن شود، در جدا خصوصی این جاری به قربانیان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشخاص حقیقی مسن باید دوز یادآوری داده شود.

وی تصریح کرد: زیرین بودن میزان ابتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعات ناشی اجتناب کرده اند آمار خوشایند واکسیناسیون در ماه های بروزترین tp-date است کدام ممکن است می طلبد برای تداوم وضعیت جذاب حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش هر گونه موج جدید در زمان بیش از حد، ناخن ها جدیت داشته باشند. با اشاره به بالا دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق واکسن در ماه های اول واکسیناسیون نهایی

دکتر. جمالیان افزود: بر مقدمه فینال نتایج آزمایشگاهی در خصوص بیماری کرونا، 23 مورد جدید اجتناب کرده اند 14 تیرماه به شبیه به اندازه 20 تیرماه در استان مرکزی تعیین شده است کدام ممکن است انواع قربانیان به ویروس کرونا اجتناب کرده اند زمان شیوع این ویروس به 124 هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 822 نفر رسیده است. جهان 4 مورد جدید تحت تأثیر کرونا در بیمارستان های استان مرکزی.

وی افزود: 19 نفر اجتناب کرده اند قربانیان اخیر تعیین شده نیز سرپایی بودند کدام ممکن است به شبیه به اندازه عقب کشیدن شدن نتیجه آزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته است با نهایی در منزل قرنطینه خواهند شد. در این مدت، فوتی‌های ناشی اجتناب کرده اند کرونا در استان مرکزی نیز گزارش شده است کدام ممکن است انواع جان باختگان این بیماری در استان به 3207 نفر رسیده است.

دکتر جمالیان دانستن درباره فینال وضعیت کرونا در استان مرکزی ذکر شد: بر مقدمه فینال ادعا وضعیت کرونا، شهرستان شازند کدام ممکن است هفته قبلی در وضعیت زرد قرار داشت، به انگیزه تمکین انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعات، آبی شد.

وی خاص کرد: بر مقدمه ادعا وزارت بهداشت، هفت شهرستان آشتیان، تفرش، دیلیجان، زرندیه، فراهان، محلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامیجان زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای اراک، خمین، خنداب، ساوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شازند دارای وضعیت آبی هستند.

وی افزود: در جدا خصوصی وجود اینکه هیچ شهری در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت در حالت نارنجی هر دو بنفش نیست، نباید اجتناب کرده اند این رنگ غافل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان را به این ویروس معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید معقول بسپاریم.

این مقام پاسخگو برای در علوم پزشکی اراک تاکید کرد: امواج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه های قبلی در بازتاب آرم داده است کدام ممکن است این ویروس مرموز برای بقای خصوصی برای شتابزده ترتیب چهره داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است تمامی معادلات را برای کادر درمانی، مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیران به هم بزند.

وی اجتناب کرده اند ناخن ها خواست به شبیه به اندازه زمان ادعا نابودی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس‌کنی کرونا، به رعایت پرونده‌های بهداشتی به‌ویژه در محل قرارگیری‌های محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق آسیب دیده نشده دهند.

انتهای پیام