افراد واکسینه شده در مقابل نوع دلتا جدید • Wellness Captain


افراد واکسینه شده و واکسینه نشده

عکس توسط TZIDO SUN از Shaterstock

ماه گذشته ، CDC اعلام کرد که در مناطقی از کشور که میزان بالای آلودگی SOVID وجود دارد ، حتی افراد واکسینه شده نیز مجبورند دوباره در خانه از ماسک استفاده کنند. پس از انتشار دستورالعمل های جدید ، که نشان می دهد چقدر از توصیه های قبلی تغییر کرده است ، CDC نگرانی خود را در مورد نوع جدیدی از Delta ، مسری ترین ویروس تا کنون ابراز کرده است.

برای تقویت تصمیم CDC با حقایق ، نوع جدید دلتا در حدود 83 of موارد SOVID در ایالات متحده مقصر است. در کشورهایی که میزان واکسیناسیون کمتر است (به ویژه در جنوب) ، برخی از بیمارستان ها اکنون بیشترین تعداد بیماران را تجربه می کنند. آغاز همه گیری

1234567891011 »دیدگاهتان را بنویسید