افتتاح 60 مشکل میراث باکلاس گیلان در هفته افسرانایسنا/گیلان مدیرکل میراث باکلاس گیلان تصریح کرد: 60 مشکل اقامتی بوم گردی، مجتمع گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحتگاه، مرمت بناهای تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار اجتناب کرده اند مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب کاربری بناهای تاریخی اجتناب کرده اند مسکونی به کافه، رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی در جدا خصوصی برآورد کمیت بودجه 1350 میلیارد تومان در هفته افسران استفاده تبدیل می تواند باشد.

ولی جهانی در دیدار روسای تجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی استان گیلان در جدا خصوصی مشاور ولی فقیه استان ضمن تشریح دستاوردهای 5 ماهه اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان ذکر شد: استان گیلان دارای 5200 تأثیر تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً 3400 وسط گردشگری است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 27 هزار سوار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برای جاذبه های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوسیستم بکرش مورد ملاحظه مسافران زیادی قرار گرفته است.

وی آمار ورود مسافر به گیلان را حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید حال اجتناب کرده اند ابتدای سال تاکنون حدود شانزده میلیون مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر وارد استان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان اشغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت مسافران حدود صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد نفر افزایش داشته است. نسبت نسبت به سال قبلی

مدیرکل میراث باکلاس گیلان در جدا خصوصی از محسوس اینکه در جاری حاضر اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان دارای 17 اداره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر در مرحله استان است، تصدیق شد: در جاری حاضر 20 پایگاه حفاظتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 پایگاه پژوهشی در مرحله استان سرزنده است. مناطق استان زیر تذکر اداره کل میراث باکلاس واقعاً کار می تدریجی.

جهانی یکپارچه داد: در ایام نوروز 38 نمایشگاه در جدا خصوصی بیش اجتناب کرده اند 550 اتاقک محصولات صنایع دستی در استان برپا شده است. در بازدید آخر هفته عید سعید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرداد ماه در مجموع 50 نمایشگاه در جدا خصوصی 650 اتاقک در مناطق مختلف استان گیلان برگزار شد.

وی افزود: اجرای این سیستم های باکلاس در ساختار سلامت سواحل استان در جدا خصوصی برگزاری چهل نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 512 اتاقک، تحمیل موزه عون بن علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه محصولات باکلاس در موزه ماسوله، موزه فرش در فشتکه خمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه رشتی دوزی در شهر رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند 35 مشکل گردشگری اجتناب کرده اند جمله استراحتگاه، اقامتگاه بوم گردی، مسافرخانه در جدا خصوصی کمیت بودجه بیش اجتناب کرده اند 1200 میلیارد تومان به رویداد هفته میراث باکلاس، هفته صنایع دستی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره عوامل مختلف استان گیلان به استفاده از رسید.

جهانی تصریح کرد: 60 مشکل اقامتگاه های بوم گردی، مجتمع ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحتگاه های گردشگری، مرمت بناهای تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های آشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب کاربری بناهای تاریخی اجتناب کرده اند مسکونی به اسپرسو خانه، رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن در جدا خصوصی برآورد کمیت بودجه 1350 میلیارد تومان در هفته است. توسط افسران به استفاده از رسیده است.

مدیرکل میراث باکلاس گیلان در جدا خصوصی اشاره به کسب رتبه اول در سال 1400 در جدا خصوصی انبساط صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 درصدی توسل به اشتغال در سامانه های مربوطه ذکر شد: بر مقدمه آمار به انگشت آمده در سال قبلی 60 نسبت اجتناب کرده اند سازمانی اشتغال این ژنرال. مدیریت در سال 1401 نیز تاکنون انجام داده است. علاوه بر این اجرای بیش اجتناب کرده اند 200 این سیستم باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید 35 جشنواره سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی، اجرای 5 شنبه بازارچه صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار خانه خلاقیت در برخی اجتناب کرده اند شهرستان های استان گیلان، برگزاری بیش اجتناب کرده اند 20 شکاف آموزشی در سه حوزه تخصصی (باکلاس) میراث، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی)، برگزاری نشست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنوانسیون های مختلف در حوزه های اداره کل، انجام کاوش های استاندارد شناسی اجتناب کرده اند جمله کاوش در محوطه موزه عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب ماسوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند بیش اجتناب کرده اند چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 تأثیر باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی در فهرست آثار سراسری ملت. ملت، برای تعمیر سبدها سند جهانی ماسوله کدام ممکن است تاکنون بیش اجتناب کرده اند نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 نسبت است، امتحان شده کنند. نوک دادن شده، راه اندازی نیروهای اداره کل، واگذاری بیش اجتناب کرده اند پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش سازه بی حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت بیش اجتناب کرده اند چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جفت مشکل. اجتناب کرده اند تولید عکس اقدامات اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان گیلان است.

وی ذکر شد: برگزاری شکاف های آموزشی تکنیک گردشگری، کنوانسیون های تخصصی مدیریت پسماند، اذیت کردن تهیه احساسی افزار گیلانگردی، برگزاری نمایشگاه داروها غذایی احیا کردن شهر خلاق غذایی رشت در جدا خصوصی مشارکت شهرداری، انعقاد تفاهم نامه در جدا خصوصی جو زیست، ترتیب نظر تفاهم در جدا خصوصی آموزش پرورش. .

مدیرکل میراث گیلان خاطرنشان کرد: ترکیب کردن کردن طراحی تابلوهای دفتر گردشگری در بیش اجتناب کرده اند پنجاه دفتر اطلاع رسانی، کنوانسیون سومین سال سند جهانی جنگل های هیرکان، در دسترس بودن 1050 تأثیر تاریخی توسط یگان ایمنی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جفت نفر، کسب مقام سوم روابط عمومی جهان در مرحله ملت، پیگیری تصویر ها بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی، بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش اماکن تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی احساس های تاریخی در جدا خصوصی هدف دفاع کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از بدون در نظر تکل به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند اقدامات نوک دادن شده در این دوران است.

انتهای پیام