افتتاح ایستگاه انصار صحرا لوته در داخل الفرج


افتتاح ایستگاه انصار صحرا لوته در الفرج

ایسنا/ کرمان سرپرست میراث، زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده شهرستان الفرج به همین دلیل بهترین راه اندازی ایستگاه انصار کویر لوته برای راه اندازی شد این کویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی به همین دلیل این منطقه جهان خبر داد.

حمید وحیدزاده {در این} خصوص اظهار داشت: {در این} ایستگاه بروشورهای {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های زیبایی شناختی در داخل زمینه عدم {زباله} گردی شیفته مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای {زباله} گردی در داخل کویر لوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت به {نمایش} {درآمد}.
سرپرست میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده شهرستان الفرج در موضوع اینکه حالا و دوباره نوروز 1401 {مسابقه} تصاویر حرکتی، {عکس} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن {مناطق} گردشگری این شهرستان برگزار شد، افزود: تا به امروز 50 مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} مشاوره اند: در داخل آفرود، شترسواری، مسابقه شن استفاده، آیین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی عادی این قلمرو باعث ورودی {مسافران} زیادی به این قلمرو شده است.
وحیدزاده خاطرنشان کرد: نمایشگاه صنایع دستی گرفته شده در داخل کپک 20 فضای فروش در داخل محورهای فرج – زاهدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرج – چابهار برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا هنرمندان این شهرستان کشف نشده میدان دید عموم مردم قرار گرفت.

انتهای پیام