گفتن مسیرهای راهپیمایی روز قدس در داخل اصفهانایسنا/اصفهان شورای توافق {تبلیغات} اسلامی استان اصفهان ضمن تقاضا به دلیل افراد برای حضور حماسی در داخل راهپیمایی روز بین المللی قدس، مسیرهای راهپیمایی را در داخل اصفهان معرفی شد.

راهپیمایی روز قدس به طور همزمان در سراسر اطراف ملت به دلیل ساعت 10 صبح جمعه ۹ اردیبهشت، در داخل استان تحریک کردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیرهای هشت گانه راهپیمایی {در شهر} اصفهان به رئوس مطالب {زیر} است:

{مسیر} شماره عالی: مسجد قبا-جاده شیخ طوسی غربی (24 متری)- جاده مصلی-میدان قدس –میدان امام علی(ع) – 4 بهترین راه شکر شکن- جاده حافظ- میدام امام خمینی(ره)

{مسیر} شماره 2: مسجد آیت الله خادمی- میدان شهدا- جاده چهارباغ زیرین- میدان امام حسین(ع)- جاده سپاه- میدان امام خمینی(ره)

{مسیر} شماره سه: مسجد صاحب الزمان (عج)- جاده صاحب الزمان (عج)- 4 بهترین راه ولی عصر- میدان احمد آباد – 4 بهترین راه شکر شکن – جاده حافظ – میدان امام خمینی(ره)

{مسیر} شماره 4: مسجد آفتاب باران – 4 بهترین راه آفتاب باران – جاده شریف واقفی – 4 بهترین راه به تصویر کشیدن – 4 بهترین راه شکر شکن- جاده حافظ – میدان امام خمینی(ره)

{مسیر} شماره 5 : مسجد حجت اکبر – جاده شیخ صدوق – پل فردوسی- جاده فردوسی – مسجد الاقصی – میدان فلسطین – جاده استانداری – جاده سپاه – میدان امام خمینی(ره)

{مسیر} شماره شش: مسجد فاطمیه (س)- جاده لاله جنوبی – میدان قدس – جاده هاتف- میدان امام علی(ع) – 4 بهترین راه شکر شکن- جاده حافظ – میدان امام خمینی(ره)

{مسیر} شماره هفت : مسجد عالی گورتان – مسجد بهاران جی- جاده آتشگاه – میدان جهاد – جاده صارمیه- جاده طالقانی- میدان امام حسین(ع)- جاده سپاه – میدان امام خمینی(ره)

{مسیر} شماره هشت: مسجد موسی بن جعفر- جاده حکیم ارتش- جاده تذکر ژاپنی- جاده توحید – جاده مطهری- میدان انقلاب- چهارباغ عباسی- میدان امام حسین(ع)- جاده سپاه- میدان امام خمینی(ره)

گفتنی است تحریک کردن {مراسم} در داخل میدان امام خمینی(ره) ساعت 11 صبح خواهد بود، احتمالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ملت نیز سخنران ویژه این مناسبت حیاتی است. 

انتهاب پیام.