اعزام داده ها آموزان خراسان شمالی به مناطق بازی در غرب ملتایسنا/ نورا خراسان پاسخگو برای اتحادیه صفحه بحث های اسلامی داده ها آموزان خراسان شمالی اجتناب کرده اند اعزام داده ها آموزان استان به مناطق عملیاتی غرب ملت خبر داد.

حجت الاسلام صادق شعبانی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به اعزام داده ها آموزان استان به مناطق عملیاتی غرب ملت، اظهار کرد: طلاب برگزیده در ساختار ارزیابی مسکن نامه شهدای داده ها آموز در سال نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش ملت. استان جهت تصویر در یادواره سراسری شهدای داده ها آموز به مناطق عملیاتی غرب ملت به کرمانشاه اعزام شدند.

شعبانی خاص کرد: این ماموریت ها در 2 قالب مجزا ساختار همکلاسی آسمانی پسران ده نفره را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکر فرشتگان دخترانه 20 نفره به بالا رسید. داده ها آموزان مرد (ده-13) را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان زن (13-15) اجتناب کرده اند این مناطق بازدید خواهند کرد.

وی افزود: بازدید اجتناب کرده اند یادمان های شهدای پاوه، مرصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی دراز اجتناب کرده اند تولید عکس این سیستم های این ماموریت به احتمال بیش از حد خواهد بود.

مشاور اتحادیه صفحه بحث های اسلامی داده ها آموزان خراسان شمالی در تمدید شده مدت تاکید کرد: در زمان شیوع کرونا هیچ اعزامی به مناطق عملیاتی ملت صورت نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم اعزام داده ها آموزان افزایش یابد.

استان خراسان شمالی 417 شهید داده ها آموز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

انتهای پیام