اعتراف آمریکا به کانون اصلی بر ناآرامی در ایرانسخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پی مداخلات آمریکا در امور خانه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای برهم زدن نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت عمومی کشورمان تاکید کرد کدام ممکن است کانون اصلی حال واشنگتن بر ناآرامی های ایران است 9 مذاکرات احیای برجام.

به گزارش ایسنا، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 واشنگتن همچنان به مذاکرات برجام در جدا خصوصی ایران یکپارچه می دهد؟ او ذکر شد کدام ممکن است این مذاکرات در جاری حاضر مورد ملاحظه آمریکا نیست.

وی در یکپارچه امتحان شده کرد ایران را در شکست مذاکرات بی ارزش بداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: افسران ایرانی به خوانایی تصویر داده اند کدام ممکن است برای این قیمت کاهش یافته است جدا هم توصیه هستند، 9. بدیهی است برابر کدام ممکن است بدست آوردن به توافق قریب الوقوع نیست. تقاضا شده است‌های ایران غیرواقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند برجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه در هفته‌های حال شنیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانده‌ایم تصویر‌دهنده ترتیب موضع افسران ایرانی نیست.

به گزارش محل قرارگیری وزارت امور خارجه آمریکا، ند پرایس علاوه بر این به ناآرامی های حال در برخی شهرهای ایران اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است واشنگتن اکنون کانون اصلی خصوصی را بر اعتراضات در ایران گذاشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر نحوی کدام ممکن است می توانند اجتناب کرده اند آن حمایت می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جدا خصوصی تکرار ادعای برخورد نیروهای امنیتی ایران در جدا خصوصی خشونت علیه اشخاص حقیقی حاوی در ناآرامی ها، ذکر شد: واشنگتن امتحان شده می تدریجی مجازات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش هایی را به مسئولان این مورد در ایران تحمیل تدریجی.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازگشت باقر نمازی دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی به آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت سایر اتباع آمریکایی زندانی در ایران، در جدا خصوصی تکرار ادعاها دانستن درباره دلیل برای زندانی شدن این اشخاص حقیقی تصریح کرد: آزادی اتباع آمریکایی کدام ممکن است در ایران زندانی هستند همواره یکی اجتناب کرده اند انتخاب های این وزارتخانه است. امتیازات خارجی موجود بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما حتی در قبلی اجتناب کرده اند مذاکرات احیا کردن برجام اجتناب کرده اند سال قبلی رایزنی با توجه به آنها را آغاز کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر نمی توانم با توجه به آنها اطلاعاتی بدهم. الگو مذاکرات، در جدا خصوصی این جاری تاکید می کنم کدام ممکن است این موضوع یکی اجتناب کرده اند انتخاب های ماست.

انتهای پیام