اعتراضات سودان آسیب دیده نشده دارد – ایسناتصویر فشرده افراد سودان برای واگذاری درست حکومت ارتش به غیرنظامیان در مناطق مختلف این ملت آسیب دیده نشده دارد.

به گزارش ایسنا، بعدازظهر دوشنبه تصویر سراسری در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق مختلف سودان اجتناب کرده اند جمله خارطوم، امدورمان، بحری، مدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاسالا برای واگذاری درست افسران به غیرنظامیان برگزار شد.

به گزارش آناتولی، 1000 تظاهرکننده کدام ممکن است پرچم سودان را توسط انگشت داشتند، شعارهایی خیلی شبیه با «امکانات برای افراد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ما حکومت غیرنظامی می خواهیم» اوج دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد تشکیل افسران غیرنظامی شدند.

این تصویر در حالی برگزار شد کدام ممکن است نیروهای امنیتی سودان اجتناب کرده اند صبح یکشنبه تدابیر از حداکثر امنیتی را در محاصره کاخ ریاست جمهوری در خارطوم اعمال کردند.

تصویر علیه دخالت ارتش در بازخورد سیاسی غیرنظامی سودان اجتناب کرده اند 25 اکتبر سال قبلی در مناطق مختلف سودان اذیت کردن شده است.

انتهای پیام