اطلاعات آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان باید واکسیناسیون کرونا را نوک دادن کنند


دانش آموزان و معلمان باید واکسیناسیون کرونا را تکمیل کنند

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان سریع کرد در جدا خصوصی ملاحظه به فصل اذیت کردن مدارس در مرحله بعدی واکسیناسیون اقدامات می خواست را انجام دهند.

به گزارش ایسنا، یوسف نوری در آستانه اذیت کردن سال تحصیلی در جدا خصوصی برای توصیه یکی اجتناب کرده اند امکانات واکسیناسیون تهران دوز تقویتی واکسن کرونا را تزریق کرد.

وی علاوه بر این به فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان سریع کرد در جدا خصوصی ملاحظه به فرارسیدن فصل افتتاحیه مدارس نسبت به انجام مراحل بعدی واکسیناسیون اقدام کنند.

انتهای پیام