اسکان 9 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 872 مسافر در داخل 107 دانشگاه ایلام تا نوک 5 فروردینایسنا/ ایلام مدیرکل آموزش استان ایلام به همین دلیل اسکان ۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۲ مسافر نوروزی در داخل ۱۰۷ دانشگاه استان ایلام (۵۶۵ گروه درس) تا نوک فروردین ماه ۱۴۰۱ خبر داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید «علی داروشی» در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، اظهار داشت: تا {ششم} فروردین ماه 12 ماه 1401 کدام ممکن است نوک موج اول {تعطیلات} است، 565 گروه درس در داخل 107 دانشگاه استان پذیرای مهمانان نوروزی بوده اند.

مدیرکل آموزش استانداری ایلام اظهار داشت: فعالیت این {مدیریت} دولتی فراهم منادی کردن فضایی در داخل خور شأن فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر توالی هایی است کدام ممکن است فضای دانشگاه را برای اسکان قرار است به آنها بروند تصمیم گیری در مورد کردند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید درویچی شکسته نشده داد: در داخل ایام {تعطیلات} شرایطی با عرضه می شود {هر} کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای کدام ممکن است ممکن است بخواهید انتشار چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز دانشکده ها بیشتری برای اسکان واقعاً احساس می تواند باشد نیاز به سریعا اقدامات اجباری مشارکت در شود تا همسالان {در این} ایام با مسئله مواجه نشوند.

الدرویشی منجر می شود شهرهایی کدام ممکن است احتمالاً بیشترین انواع {مسافران} دانشگاه را دارند شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: به سازماندهی شهرهای درشهر، بدره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام احتمالاً بیشترین انواع {مسافران} نوروزی دانشکده ها را به شخصی اختصاص اطلاعات اند.

انتهای پیام