استیلی: سعی می‌کنیم دومین ورزشی دلپذیر را هم در کانادا انجام بدهیمسرپرست کارمندان سراسری فوتبال ایران می‌گوید در مونتاژ هیات‌رئیسه، فدراسیون در نیازمند تعمیر ضرر البسه کارمندان بود.

به گزارش ایسنا، حمید استیلی بعد اجتناب کرده اند مونتاژ هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال اظهار کرد: کسب اطلاعات در مورد ورزشی‌های تدارکاتی کارمندان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید البسه کارمندان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی اردوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید به آنکارا برای تکل ویزای کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید به ونکور صحبت کردیم.

او علاوه بر این اظهار داشت: در نیازمند دومین ورزشی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی اجتناب کرده اند قاره آمریکا بسیاری از شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات در جاری انجام است. برای ورزشی اول به شبیه به اندازه به حال چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار بلیت فروشی شده است. شرایط کارمندان‌هایی کدام ممکن است می‌توانیم در جدا خصوصی آنها ورزشی کنیم محدود است. قرار بود در جدا خصوصی نیوزیلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلبانی در قطر ورزشی کنیم کدام ممکن است نیوزیلند را آقای اسکوچیچ مخالفت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد در جدا خصوصی کانادا ورزشی کنیم. بازدید ما به کانادا درازمدت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می‌کنیم دومین ورزشی را در آنجا انجام بدهیم. آقای اسکوچیچ فردا می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو ایسنا کدام ممکن است چرا در ابتدا قول برگزاری ورزشی در جدا خصوصی برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرژانتین گرفت در جدا خصوصی این جاری الان به این وعده حرکت نشد هم اظهار داشت: ما هیچ قولی نداده بودیم. ما به طور مستقیم در جدا خصوصی آرژانتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزیل هیچ مکاتبه‌ای نداشتیم. در جدا خصوصی خوب تصویر کدام ممکن است کارهای برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرژانتین را انجام می‌دهد ارتباط داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش فرض بعد اجتناب کرده اند جام‌جهانی صحبت کنیم. تصویر‌هایی کدام ممکن است ورزشی‌های این کارمندان‌ها را هماهنگ می‌کنند، اسپانسرشان تلویزیون خصوصی است در جدا خصوصی این جاری تلویزیون ما خصوصی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند بخش‌های تولید عکس اسپانسری در نیازمند این موضوع باشیم.
انتهای پیام