استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلی کدام ممکن است امتناع کرد / آمانوف رویای آبی را بی رنگ کرد!استقلال به دلیل روی پاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه اوج آرمان رمضانی به گل رسید با این وجود داور در نظر گرفته شده کرد علی رضا رئال مغالطه کرده است. این ماده موضوع اعتراض از حداکثر گیمرها استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی را در داخل پی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران استقلال علیه داور مانترا اوج دادند.

به گزارش اسنا، در داخل چارچوب مرحله اول چهارم آخرین جام حذفی نیروی کار های استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی مازندران به مصاف هم رفتند کدام ممکن است این دیدار با شیوع 5 بر 4 شاگردان الهام در داخل ضربات پنالتی در کنار بود.

هواداران استقلال در داخل وقت اضافه در نظر گرفته شده می کردند کدام ممکن است علی رضا حقیقی در داخل گردش ورزشی وقت تلف می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین باعث شد تا علیه دروازه بان نساجی مانترا بدهند.

استقلالی ها در داخل پایین {مسابقه} شعارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش های زیادی اوج دادند تا آبی ها به گل برسند با این وجود حفاظت حریف مانع شدن به دلیل گلزنی آبی ها شد.

در جریان وقت اضافه اول، رافائل سیلوا شیفته شرکت کننده {دستمال} کاغذی مورد اصابت قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر پزشکی به پایین آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مداوای شرکت کننده پرداختند. سیلوا برای یکپارچه {درمان} پایین را انصراف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل {مدتی} به میادین {بازگشت}.

نیروی کار نسیج تا روز خارج اضافه دوم دچار مصدومیت های زیادی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انتساب به {درگیری} با گیمرها استقلال، گیمرها زیادی به دلیل پایین ورزشی ریختن شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی برای {مدتی} متوقف شد.

فرهاد مجیدی در داخل یکی در میان صحنه های ورزشی به یکی در میان انتخاب ها داور اعتراض شدیدی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین اعتراض باعث شد برای لحظاتی با داور صحبت تنبل. استقلالی ها در داخل یکی در میان صحنه های دوم وقت اضافه هم مدعی شدند کدام ممکن است خطای هند در داخل محوطه جریمه نساجی رخ اطلاعات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عارف غلامی داور {مسابقه} معرفی شد توپ به شرکت کننده نساجی برخورد کرده است.

لحظاتی بعد استقلال به دلیل روی پاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه اوج آرمان رمضانی به گل رسید با این وجود داور در نظر گرفته شده می کرد علیرضا حقی مغالطه کرده است. این امر اعتراض از حداکثر گیمرها استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی را در داخل پی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران استقلال موارد نه علیه داور {مسابقه} مانترا دادند.

در داخل دقایق پایانی وقت اضافه دوم رضا آذری غیر از روزبه چشمی به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین شرکت کننده بازوبند کاپیتانی آبی ها را گرفت.

وریا غفوری تخصصی ایجاد می کند نیمه دوم ورزشی غیر از صالح حردانی پایین را انصراف کرد در داخل دقایق پایانی وقت اضافه دوم به یکی در میان انتخاب ها داور اعتراض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین اعتراض باعث شد این شرکت کننده به دلیل داور کارت بازی زرد اکتسابی تنبل. . .

با نزدیک کردن به fiddling با موفق پنالتی تصمیم گیری کننده، علی رضا رضایی از نزدیک به دلیل سوی هواداران استقلال الهام بخش شد.

در گذشته به دلیل راه اندازی ضربات پنالتی، نیروی کار های نسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال جمعاً متحد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فینال ایده ها فنی کدام ممکن است مربیان گیمرها را در داخل تذکر گرفتند، رسید. فرهاد مجیدی، بیژن طاهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گابریل پین نظاره گر ضربات پنالتی بوده اند.

بعد به دلیل اولیه ضربه پنالتی یامجا، سرگرمی زیادی در داخل ورزشگاه {آزادی} به وجود به اینجا رسید. دومین ضربه پنالتی آبی ها را زیدان به ثمر رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران استقلال در گذشته به دلیل زدن پنالتی به دلیل این شرکت کننده توصیه کردند.

شکست آمانوف در داخل بازسازی ضربه پنالتی چهارم استقلال به گل باعث خوشحالی نیروی کار نصیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوادارانش شد. در طولانی مدت کریم اسلامی ضربه پنالتی پایانی نساجی را به گل بازسازی کرد تا این دیدار به درآمد نیروی کار نساجی به بالا برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردان الهامی السمیتون به مرحله نیمه آخرین جام حذفی راهی که در آن پیدا کنند. هواداران نساجی پس به دلیل گل به وجد آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها شخصی را الهام بخش کردند.

انتهای پیام