استاندار بیشتر مردم خوزستان را به شرکت کردن راهپیمایی روز جهان قدس {دعوت} کردایسنا/خوزستان استاندار خوزستان در داخل پیامی ضمن آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات افراد مومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه دار، بیشتر مردم استان را به شرکت کردن راهپیمایی روز جهان قدس {دعوت} کرد.

به گزارش ایسنا، محتوای متنی پیام به رئوس مطالب {زیر} است:

“بسم الله الرحمن الرحیم

فلسطین پاره تن اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس اولیه قبله مسلمین، نگین خوب جهان اسلام است.

روز قدس، غیر زمینی ترین یادگار امام راحل، روز وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام تمامی مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز بیداری اسلامی است.

روز قدس، روز تجدید عهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمان با حق طلبی، از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهی است، زمانی کدام ممکن است مظلومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان فریاد ایستادگی حق در داخل

برابر باطل را سراسر جهان گسترده قانع کننده می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرزه بر اندام حاکمان مستبد، ددمنش را انتخاب کنید و انتخاب کنید غاصب رژیم صهیونیستی می‌اندازند.

اینجانب ضمن آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات افراد مومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه دار استان خوزستان به دلیل همگان تقاضا می‌نمایم کدام ممکن است با شرکت کردن راهپیمایی روز قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور پر شور خویش موارد نه عظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو مستحکم شخصی را در داخل یکپارچه حمایت به دلیل {مسیر} آزادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگ علیه غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمان ظالم نمایان سازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جهانیان آرم دهند کدام ممکن است همواره با انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد همراه با ملت مظلوم فلسطین قرار دارند.

قابل اعتماد خلیلیان
استاندار خوزستان”

انتهای پیام