قرار داده عالی پیام شخصی بهرئیس قوه قضائیه دکتر پیامی درگشت برادر آیت الله عبدالله جوادی آملی را آسایش گیف.

بها گزارش ایسنا محتوای متنی پیام حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی آقایی همراه خود رئوس مطالب {زیر} است:

«ما به همین دلیل خداییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او می رود باز خواهیم گشت

حضرت آیت الله جوادی آملی (رحمت الله علیه)

ارتحال برادرم گرمی جناب آقایی اسماعیل واعظ جوادی درک فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف اسلامی مایه عاطفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} شناخته شده به عنوان عالی پاسدار.

انجاب درگدشت کجاست مرحوم رع به همین دلیل حضور اعلی، خندان مکرم، بیت شریف، آسایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعزیت میگویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل درگاه پرودگر، حشر همراه خود صالحین را پری ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجربری پسماندگان مسالات. مینامیم.

PIAM END