اردوی کارکنان سراسری ناشنوایان مراقبت از المپیک به راه اندازی شددر اطراف جدیدترین اردوی کارکنان سراسری ناشنوایان مراقبت از المپیک در داخل منطقه های کاراته، کشتی، جودو، تکواندو، {فوتبال} را انتخاب کنید و انتخاب کنید والیبال ساحلی به همین دلیل فردا (یکشنبه 6 شهریور) تحریک کردن می تواند.

به گزارش ایسنا، بنابراین به عنوان سازماندهی کارکنان های سراسری ناشنوایان، در اطراف جدیدترین کارکنان های سراسری در داخل منطقه های جودو، {فوتبال}، کاراته، تکواندو، کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید والیبال ساحلی را مراقبت از المپیک 2021 به المپیک برزیل اعزام کرد. ناشنوایان برزیل به همین دلیل روز یکشنبه 7 شهریورماه در داخل تهران، اردبیل، اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندر ترکمن تحریک کردن می تواند.

پنجمین اردوی آمادگی جودوکاران ناشنوای کشورمان مراقبت از المپیک برزیل در داخل آکادمی سراسری المپیک تهران {زیر} تذکر محمدرضا لوی مقدم سرپرست فنی این کارکنان تحریک کردن می تواند.

حتی می تواند به همین دلیل فردا هشتمین اردوی سازماندهی فوتبالیست های ناشنوای اعزامی به المپیک در داخل گرد و غبار فدراسیون تحریک کردن می تواند.

بانوان ناشنوا نیز چهارمین اردوی کاراته شخصی را {زیر} تذکر مژان مبتلا معلم کارکنان سراسری کاراته بانوان در داخل کمپ اتحادیه کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاراته کاران {زیر} تذکر غلامعلی حیدری معلم کمیته برگزار کردند. مجید صافی معلم کاتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا هوشیار سرپرست فنی کمیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود به دیدن می توانید داشته باشید خواهد به اینجا رسید.

چهارمین اردوی تکواندو در داخل نیمه کیوروگی به سرپرستی رضا دین زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نیمه بومسه با هدایت مهدی صمدیان تبار در داخل محل اقامت تکواندو برگزار می تواند.

تکواندوکاران دختر نیز اردوی سازماندهی شخصی را در داخل 2 فاز در داخل کمپ کارکنان سراسری فدراسیون برگزار خواهند کرد.

هدایت کارکنان بانوان را اعظم درستی سرمربی کیورگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگر مداخانی معلم بانوان بومسه برعهده دارند.

حتی می تواند 11 کشتی گیر ناشنوا به همین دلیل فردا یکشنبه 7 فروردین ماه ششمین اردوی شخصی را {زیر} تذکر علی اشکانی معلم کارکنان سراسری کشتی در داخل محل اقامت کشتی سرعین اردبیل برگزار می کنند.

ششمین اردوی کارکنان سراسری والیبال ساحلی ناشنوایان فردا با مشاهده فریدون الهامی در داخل ساحل دریا بندر الترکمان تحریک کردن می تواند.

اردوی این شش منطقه تا 15 فروردین شکسته نشده می تواند داشته باشد.

بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین فاصله ورزشی‌های ناشنوایان در داخل ماه می در داخل کاسیاس د تبر برزیل برگزار می‌شود.

انتهای پیام