اذیت کردن پذیرش دانش آموز در مقطع کاردانی در وسط آموزش آموزشی استفاده شده کوهدشت وانایسنا/ لرستان رئیس وسط آموزش آموزشی استفاده شده کوهدشت خوب اجتناب کرده اند پذیرش دانشجوی کاردانی برای ورود مهرماه 1401 به این وسط خبر داد.

غیر معمول دوستی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: مهرماه امسال در یازده مقطع کاردانی پذیرش دانش آموز خواهیم داشت.

وی افزود: وسط آموزش آموزشی استفاده شده کوهدشت در مقطع کاردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف های پیش دبستانی، حقوق گزارش، حقوق حقوقی، طراحی دوخت، آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های در عمق، ساختار شهری، انرژی الکتریکی، حسابداری مالی، تربیت بدنی، حسابداری بهای تمام شده، مدیریت موردی. برای گزارش عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش دانش آموز بیمه داشته باشید.

رئیس وسط آموزش آموزشی استفاده شده کوهدشت خاطرنشان کرد: گزارش عنوان پذیرفته شدگان اجتناب کرده اند 23 تیرماه سال جاری اجتناب کرده اند طریق محل قرارگیری یابی سنجش آموزش ملت به نشانی sanjesh.org یکپارچه می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این می توانند به کوهدشت، جاده رودکی، جاده رازی مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در جدا خصوصی شماره تلفن 09163675853 تصمیم بگیرند. گزارش عنوان

انتهای پیام